Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafschennis


15 november 2002

Vraag nummer: 1545  (oude nummer: 1908)

Wed Oct 20 17:04:08 1999

Geachte heer,

Ik wil weten wat grafschennis inhoudt, maar kan het in de Wet op de lijkbezorging niet vinden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het staat op niet in de Wet op de lijkbezorging.
Artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigd, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."

Grafschennis is derhalve 1. het wederrechtelijk openen van een graf en 2. het moedwillig beschadigen of vernielen van een gedenkteken.
Wat voor een 'hij' geldt, geldt ook voor een 'zij'.
Er moet voor grafschennis sprake zijn van wederrechtelijk gedrag; een doodgraver die een graf opent in de bediening van zijn betrekking - om maar eens wat plechtige bewoordingen te gebruiken - is niet strafbaar, net als een steenhouwer die een steen of onderdeel weghaalt om iets nieuws te plaatsen.
De geldboete is maximaal ƒ 10.000,-.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 oktober 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >