Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrust

25 augustus 2002

Vraag nummer: 937 (oude nummer: 1265)

Geachte heer,

Als het over graven gaat, heeft iedereen de mond vol over de wettelijke termijn van grafrust. Ik kan dit echter niet in de wet vinden.

Antwoord:

De wettelijke minimum-termijn van grafrust is 10 jaar.
Dat staat niet met zoveel woorden in de wet. In de wet (op de lijkbezorging) staat dat een graf pas na tenminste 10 jaar geruimd mag worden. Deze regel wordt in de praktijk de termijn van grafrust genoemd.
De termijn loopt overigens vanaf de laatste begraving in een graf. Als in een 3-persoonsgraf bijvoorbeeld is begraven in 1963, 1989 en mei 1994, mag het graf pas in juni 2004 geruimd worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

6 juni 1998

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder