Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafdiepte


4 februari 2009

Vraag nummer: 6138  (oude nummer: 12252)

Ls, hiernaast zie ik een schrijven over grafdiepten. Is dit ook bij wet vastgelegt en waar kan ik deze wetlijkeke (wetsartikel) informatie terug vinden
J. Smeets

Antwoord:

Het Besluit op de lijkbezorging (de uitvoeringsregeling van de Wet op de lijkbezorging) gaat over de inrichting en dus ook de diepte van graven. Het is zo geformuleerd dat er geen voorgeschreven diepte van graven zijn, want dat kan verschillen al naar gelang het aantal kisten dat men in een graf wil plaatsen. Maar men rekent met een aantal kisten en ruimte tussen de kisten. Dan is er begrenzing van boven af en van onder af. Van boven af moet de bovenkant van een kist minstens 65 cm onder het maaiveld staan en van onder af moet er een afstand tot het grondwater in acht worden genomen.
Globaal kan men zeggen dat een graf voor 1 kist minstens 120 cm diep moet zijn, voor 2 kisten 200 cm en voor 3 kisten 280 cm.

Enfin, leest u zelf maar Artikel 5 Blb:
1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >