Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeentekosten begraven


8 juni 2005

Vraag nummer: 3834  (oude nummer: 6009)

Geachte heer van der Putten

Mag een gemeente zomaar eigen bedragen vaststellen voor een graf, het begraven, vergunning van de steen en het onderhoud van de begraafplaats?
Mijn man is vorig jaar aug. overleden. In juli 2004 waren de prijzen nog verhoogd. Nu bleek bij het plaatsen van de steen dat het onderhoud van de begraafplaatsen 2x zo duur geworden zijn sinds jan. 2005. Kan dit zo maar? Zijn de gemeentes niet aan maximale prijzen gebonden ? Hoogachtend, Jo

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, een gemeente mag eigen tarieven vaststellen voor een graf, het begraven, vergunning van de steen en het onderhoud van de begraafplaats. Het is ook logisch dat iedere begraafplaatshouder zelf een tarief vaststelt, omdat de kosten voor iedere eigenaar van een begraafplaats verschillend zijn. Sommige terreinen vergen meer onderhoud dan andere, bij sommige begraafplaatsen waren de investeringen lager, etc. Een begraafplaatshouder hoeft er niet op te verdienen, dus er is ook geen reden voor een hoog tarief als het laag kan zijn.
Gemeenten zijn niet aan maximale prijzen gebonden. Maar er is wel democratische controle, omdat de tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als u vindt dat de tarieven te hoog zijn, kunt u er gemeenteraadsleden op aanspreken.

In het algemeen wil ik wel zeggen dat het een relatief begrip is of iets duur is of niet. Ik had een paar maanden geleden iemand aan de telefoon die zeer verontwaardigd was over de verdubbeling (!) van de prijs van een graf voor 20 jaar op een kerkelijke begraafplaats in het zuiden des lands. Schande! Een verdubbeling! Het tarief was gestegen van € 200,- naar € 400,-. Tja, wat moet ik daarop zeggen? Als u weet dat de gemiddelde kosten van een graf voor 20 jaar op een gemiddelde gemeentelijke begraafplaats ruim € 3.000,- is terwijl de gemiddelde gemeente daar nog verlies op lijdt, dan heeft iemand over € 400,- natuurlijk niets te klagen.
Graven zijn nu eenmaal duur. En het allerduurst voor de gemeente die ze uitgeeft. Vooral vanwege het erg dure onderhoud van de groenvoorzieningen op de meeste gemeentelijke begraafplaatsen. Maaien en knippen kost simpelweg veel man- of vrouw-uren.
Maar nogmaals, als u het te veel vindt, kunt u klagen bij de gemeenteraad. Die heeft tot de verhoging besloten en die kan de tarieven ook weer verlagen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >