Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geheimhouding wie ergens begraven?


22 mei 2004

Vraag nummer: 3133  (oude nummer: 4329)

Welke persoonlijke informatie is beschikbaar (en zo ja, waar) over de op een bepaalde plaats begraven persoon bijv. op basis van een grafnummer.

Antwoord:

Gaechte heer,

De administratie van de begraafplaats heeft meestal de persoonsgegevens van de overleden en op die plaats begraven persoon: naam, voornamen, geboorte- en sterfdatum, laatste adres, gehuwd of niet, zo ja met wie. En verder het gegeven wie rechthebbende van het graf is, met diens naam, adres en telefoonnummer, (familie)relatie tot de overledene. En soms nog wat andere gegevens zoals andere familieleden.

De informatie die openbaar is en die door iedereen aan de administratie gevraagd kan worden is de plaats van begraving van een persoon (als je een persoon zoekt) en van elke plaats wie daar begraven is (als je de plek kent). De andere gegevens zijn niet openbaar op grond van een wettelijk voorschrift. Dat wil niet zeggen dat die gegevens (adres, familierelatie etc.) geheim zijn, maar alleen dat ze niet aan iedereen direct gegeven worden of hoeven worden. Het hangt dan van de vraag en de reden af of een administatieve medewerker van de begraafplaats besluit of kan besluiten om een of meer gegevens te verstrekken. Als iemand bijvoorbeeld genealogisch onderzoek doet, kunnen wat meer gegevens worden verstrekt. Wil een ver familielid in contact treden met de rechthebbende, idem. Wil een steenhouwer of ander bedrijf naam en adres van een rechthebbende om een folder te kunnen sturen, dan hoeft aan een dergelijk verzoek niet voldaan te worden. Maar verboden is het ook niet altijd, als maar voldaan wordt aan de regels van of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens. En die houden in het algemeen in dat men een gegeven kan verstrekken als betrokkene maar weet dat die gegevens verstrekt kunnen worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >