Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Financiële aansprakelijkheid opdrachtgever/uitvaartondernemer


3 juni 2008

Vraag nummer: 5458  (oude nummer: 10808)

Geachte heer van der Putten,

Wij willen het incassobeleid van onze begraafplaats/crematorium aanscherpen. Dan komt de financiële aansprakelijkheid opdrachtgever/uitvaartondernemer om de hoek kijken. Hoewel u geregeld over dit thema vragen behandelt kan ik mijn vinger niet goed achter het volgende krijgen.
Op onze begraafplaats/crematorium tekent de opdrachtgever nadrukkelijk voor tijdige betaling van alle uit de aanvraag (van een uitvaart) voortkomende kosten. Het factuuradres is in 99% van de gevallen een tussenpersoon: de uitvaartondernemer. Normaal gesproken incasseert deze voor ons de kosten van de uitvaart en betaalt die ons op factuur. Voor deze werkzaamheden krijgt hij/zij een tamelijk lange betaaltermijn nl. 3 maanden. Er bestaat tussen ons en de uitvaartondernemers geen incasso-contract o.i.d.. Het gaat natuurlijk om het probleem dat een uitvaartondernemer –om wat voor reden dan ook- een rekening van een uitvaart niet of veel te laat betaalt.
Naar mijn idee zou elke uitvaartondernemer zo spoedig mogelijk maar in elk geval vlak voor de vervaldatum van een factuur zijn financiële probleemgeval(len) actief met ons moeten bespreken. Indien blijkt de uitvaartondernemer onze vordering echt niet bij de opdrachtgever kan innen, zit er niets anders op dan dat wij –vanwege de overeenkomst met de opdrachtgever- de vordering van de uitvaartondernemer overnemen en de uitvaartondernemer crediteren. Is dit een juridisch juiste benadering of zijn er situaties denkbaar dat we toch de uitvaartondernemer aansprakelijk moeten stellen? Het gaat dan om gevallen dat een opdrachtgever aan de uitvaartondernemer heeft betaald, maar dat de uitvaartondernemer ons niet heeft betaald. Zelf denk dat we ook in die situatie terug moeten naar de opdrachtgever. Die moet het financiële probleem met zijn blijkbaar onbetrouwbare bemiddelaar maar uitvechten. Het merkwaardige in deze gedachtegang is wel dat de uitvaartondernemer op het punt van de uitvaartkosten dan geen enkel risico loopt en dat wringt ergens. Vandaar de vraag.

Antwoord:

Geachte heer,

In de legesverordening van uw begraafplaats staat - zoals in de meeste verordeningen lijkbezorgingsrechten van gemeenten - dat de rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht; deze is belastingplichtig (artikel 3). Dus zowel de opdrachtgever (ten wiens behoeve de aanvraag is gedaan) of de uitvaartondernemer als aanvrager (zelf!) zijn verantwoordelijk voor de kosten. Als de opdrachtgever niet betaalt, moet de ondernemer uit eigen zak betalen.

Ondernemingen kunnen dit risico omzeilen door zelf geen aanvraag te doen, maar deze geheel en alleen door de opdrachtgever te laten doen. Als zij de aanvraag doen, lopen ze dus een risico.

Incasso is het probleem van de uitvaartondernemer, niet van u.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE