Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Exploitatiekosten R.K. begraafplaats


27 november 2003

Vraag nummer: 2696  (oude nummer: 3485)

Is het redelijk om m.b.t. de sterk gestegen exploitatiekosten van onze R.K. begraafplaats van de rechthebbenden een jaarlijkse bijdrage te vragen, teneinde de verhoging van grafhuur te beperken. Er zal met de extra inkomsten voor de lange termijn planning voor de uitbreiding van een urnenmuur en eventuele aankoop van grond voor uitbreiding van het kerkhof gezorgd kunnen worden.

Groetend,

F. Trompetter

Antwoord:

Geachte heer Trompetter,

Redelijk zal het beslist wel zijn. Maar de vraag is of u het juridisch kunt afdwingen. Voor lopende grafrechten waarschijnlijk niet, als u het model van de RK kerk voor uw reglement hebt gebruikt. Want dat laat onvoldoende openingen voor nieuwe ontwikkelingen en het tussentijds vragen van een extra bijdrage. Een bestaand contract kan men niet eenzijdig open breken, tenzij je dat in een beheersreglement al mogelijk hebt gemaakt.

Maar men kan natuurlijk nabestaanden altijd aanschrijven en vragen om een vrijwillige bijdrage. Als u dat vriendelijk vraagt en goed motiveert, hebt u een redelijke kans op een aardige respons. Dat heb ik tenminste van andere begraafplaatshouders wel eens gehoord.

U kunt vanaf heden of 1 januari natuurlijk de tarieven ook flink verhogen. Niet alleen voor nieuwe graven, maar ook bij de verlenging van bestaande graven. En voor het begraven/bijzetten zelf. U doet er ook verstandig aan om dat in het parochieblad goed uit te leggen en te motiveren. De mensen zijn soms - ten onrechte - verwend met lage tarieven, terwijl ze dat niet weten.
Zo had ik gisteren een mevrouw aan de telefoon, die klaagde over een kerkelijke begraafplaats die alleen graven voor 20 jaar uitgaf (doen de meesten), want het tarief was wel 400,- euro. Nou, nou, nou, 400 euro. Ik heb toen die mevrouw maar uitgelegd dat dit bijna vooroorlogse tarieven zijn. Dat een graf voor 20 jaar op een gemiddelde gemeentelijke begraafplaats met alles er op en er aan (huur, verplicht onderhoud, begraven, vergunning monument) ruim aan de 3.000,- euro zit. En ik ken ook wel gemeenten waar je dan ruim boven de 4.000,- euro zit. Het is maar wat je gewend bent en wat het referentiekader is.
Mensen moeten beter inzicht hebben wat het beheer van een begraafplaats allemaal kost, dan accepteren ze de tarieven en een verhoging makkelijker.

Overigens merk ik op dat veel kerkelijke begraafplaatsen in het algemeen te lage tarieven hanteren. Men werkt nét aan kostendekkend, maar voor noodzakelijke investeringen is geen geld. Dat is eigenlijk geen verstandig beheer. Men moet wat reserves opbouwen voor uitbreiding als men die aan ziet komen, grote ruimingen, opknappen van een muur of poort e.d.

Ook adviseer ik vaak om wel de grafhuur, maar niet de (verplichte) onderhoudsbijdragen altijd meteen voor de hele termijn af te laten kopen. Als je het jaarlijks laat betalen, kun je ieder jaar de tarieven verhogen voor zover dat nodig is. En niet, als het niet nodig is. Maar het geeft speelruimte. En je spreidt een verhoging van kosten over álle rechthebbenden, zodat die per rechthebbende lager en acceptabeler is. Natuurlijk komen er dan meer administratieve lasten bij, maar waarom zouden vrijwilligers die allemaal zelf moeten uitvoeren? Je kunt een administratiekantoor inhuren, of een tijdelijke kracht om het uit te voeren. Kost ook een paar centen, maar het is redelijk om die kosten ook om te slaan en in de tarieven te verdisconteren. Een belangrijk neveneffect is dat je beter je adresbestand actueel houdt. Als mensen jaarlijks iets van de begraafplaats horen, denken ze er ook meer en beter aan om adreswijzigingen door te geven. En zijn 'verdwenen personen' vaak makkelijker op te sporen, dan wanneer je dat na bijvoorbeeld 15 jaar ontdekt. De kinderen van een overleden rechthebbende komen eerder op de idee het graf op één van hen over te laten schrijven, als ze nog een jaarnota vinden. Kortom, allemaal voordelen die op een andere manier ook een besparing vormen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >