Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen aan grafkelder


26 september 2011

Vraag nummer: 26157

Geachte heer Van der Putten,
Welke eisen worden gesteld aan een grafkelder?
Met vriendelijke groet,
J. Lemans

Antwoord:

Geachte heer,

De enige eis die in de regelgeving aan grafkelders wordt gesteld, staat in artikel 7 van het Besluit op de lijkbezorging:
'De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.'

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE