Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Drainage oude begraafplaats


11 februari 2008

Vraag nummer: 5202  (oude nummer: 10306)

Geachte heer/mevrouw,
Zo nu en dan komt het voor dat op het oude gedeelte van onze begraafplaats nog wel eens wordt begraven i.v.m. uitgegeven grafrechten. Dat oude gedeelte voldoet echter niet aan de huidige richtlijnen betreffende drainage.
Een van de omwonenden vroeg mij of er dan ├╝berhaupt wel begraven mag worden. Ik kon daar zo gauw geen goed gemotiveerd antwoord opgeven vandaar mijn vraag aan u.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

In bestaande graven, ook in graven die nog niet in gebruik genomen zijn maar die al wel gereserveerd zijn, mag worden begraven, ook als de drainage niet optimaal of zelfs slecht is.
Wat niet mag, is nieuwe graven uitgeven op een terrein waar de gemiddelde hoogste grondwaterstand niet minstens 30 cm onder een kist blijft.

De regels over het wel of niet op een bepaalde diepte mogen begraven of het uitgeven van een graf staan in het Besluit op de lijkbezorging, de uitvoeringsregeling van de Wet op de lijkbezorging. En wel in artikel 5.
Zie over de wijze van begraven en technische eisen blz. 110 en volgende van mijn boek 'Begraving' (2e druk uitg. SDU 2007).

De wetgever respecteert de grafrechten van rechthebbenden, ook als de begraafconditie niet optimaal is. Een consequentie kan zijn dat de lijkontbinding een langere tijd in beslag neemt dan 10 jaar en dat de begraafplaatshouder voor zulke graven een langere termijn dan 10 jaar na de laatste begraving aanhoudt alvorens ze te ruimen. Natuurlijk ook pas nadat de rechten verlopen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE