Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Database begraafplaats gebruiken zonder toestemming


2 oktober 2005

Vraag nummer: 4064  (oude nummer: 6576)

Op internet heb ik een simpele database staan van de oude begraafplaats (berkenweg) en de nieuwe begraafplaats(wijkamplaan) in Baarn.http://www.begraafplaats-baarn.nl.Nu heeft een ander deze database gebruikt voor zijn website en een proefboek http://groenegraf.nl zonder mij of de gemeente dat te vragen.
Kan ik hier wat aan doen of is dat onmogelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk kunt u er iets aan doen. Ik zou ten eerste van de andere site prints maken om vast te leggen wat er nu gepubliceerd wordt. Ik zie dat uw site wel op de andere site genoemd wordt, maar dat is natuurlijk geen vrijbrief om uw database over te nemen.
Ik zou eerst de gegevens saven en vervolgens de eigenaar van de andere site vriendelijk aanschrijven en hem vriendelijk verzoeken om uw database niet te gebruiken. Want u hebt uiteraard het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht op die database. Als betrokkene aangeeft het gebruik niet te willen stoppen, wordt het tijd om een advocaat in de arm te nemen, dan wel de gemeente op de hoogte te stellen om die ook de kans te geven betrokkene aan te schrijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE