Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie na opgraving


20 april 2006

Vraag nummer: 4391  (oude nummer: 7906)

Dag mijnheer,

Op ons R.K. parochieel kerkhof is in 1972 een man in een dubbeldiep graf begraven. Zijn echtgenote is 97 jaar. De dochter van 65 jaar heeft aangegeven om haar moeder later te cremeren. Indien haar moeder overlijdt, wil ze het stoffelijk overschot van haar begraven vader in de kist bij haar moeder laten leggen en de ouders op deze wijze samen laten cremeren. Ze wil haar ouders later in een urnenmuur bij laten zetten. Ze denkt op deze wijze, dat haar kleinkinderen geen extra onderhoud voor het graf hebben. Het graf is reeds 34 jaar en men wil voor de toekomst geen extra onderhoudskosten cq kosten voor een nieuwe grafsteen meer hebben.

Is deze wijze van handelen juridisch mogelijk?

Graag zie ik Uw antwoord tegemoet.

Groetend,

Frits Trompetter

Antwoord:

Geachte heer,

Men mag het stoffelijk overschot van vader (met verlof van de burgemeester en van de officier van justitie) laten opgraven en cremeren. Maar de resten van vader mogen NIET samen in de kist met moeder. Het is wettelijk voorschrift dat iedere overledene identificeerbaar, apart, wordt gecremeerd. Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Opgraven (en herbegraven)'.

Men kan vader en moeder wel apart cremeren en 2 asbussen in de urnenmuur zetten.
Als men de as van 2 personen samen wil voegen, kan dat ook, maar geldt het juridisch-formeel als het verstrooien van as. Ook al komt het samen in 1 grote pot in een urnenmuur.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >