Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bodemonderzoek, tanksanering & stoffelijke overschotten


11 juli 2007

Vraag nummer: 4868  (oude nummer: 9476)

L.s.

Betref: sloopaanvraag voormalige tankstation. Uit gegevens blijkt dat op deze locatie nog een viertal ondergrondse tanks zijn gelegen.
De tanks dienen conform het BOOT gesaneerd te worden.
privaatrechtelijk de eis dat de grond en het grondwater schoon opgeleverd wordt.

Nu de vraag in feite,

het feit ligt er dat in het verleden ter plaatse van de locatie een begraafplaats was gesitueerd. Bij het ontgraven van de tanks bestaat de minimale mogelijkheid dat er menselijke resten worden aangetroffen. Hiervan dient dan onverwijld melding gemaakt te worden bij de gemeente.

Hoe gaan wij als gemeente hier mee om?
Graag uw reactie (juridisch juiste procedure)

Hoogachtend,

A. Haak

Antwoord:

Geachte heer Haak,

De procedures voor het saneren van een ondergrondse tank zijn vele malen zwaarder dan die voor het saneren van een begraafplaats.

Als er iets gebeurt op het terrein van een voormalige begraafplaats bestaat inderdaad altijd de kans dat men kleine of soms ook grote hoeveelheden menselijke resten aantreft. Dat is niet bijzonder, en ook niet verontrustend; de wetgever is er al eeuwen lang van uitgegaan dat stoffelijke resten gewoon in de grond mogen blijven liggen, als een begraafplaats wordt opgeheven. Alleen het oppervlak krijgt een andere bestemming. Soms kan men bij graafwerkzaamheden dus nog op (heel oude) stoffelijke resten stuiten.
Soms laat men begraafplaatsen geheel ruimen, als die worden opgeheven, maar technisch gezien is dat zinloos. De stoffelijke resten verteren in de regel op de oude plek even goed als op de nieuwe. Daarom gebeurt het vaak niet.

Maar wat nu als er met graafwerkzaamheden botten of botjes worden gevonden? Daar is geen wettelijke procedure voor, er zijn geen regels of eisen. Maar in de praktijk wordt vaak geadviseerd om dergelijke resten te verzamelen en eventueel tijdelijk in een afgesloten werkhok op te slaan tot de werkzaamheden zijn afgerond. Dat is natuurlijk anders als men éénmalig een gat graaft, dan wanneer men maanden lang werkt aan een nieuwe brede weg over dat terrein. Als de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat men niet meer verder graaft en dus geen nieuwe resten zal vinden, kunnen de gevonden resten worden aangeleverd bij de gemeentelijke begraafplaats. Die kan de resten in de knekelput leggen of in een hoekje van de begraafplaats herbegraven. Daar is geen vergunning of zo voor nodig. Het gaat puur om het ethische aspect dat men menselijke resten niet zo maar laat slingeren en niet als puin of afval afvoert.
Het is dus eigenlijk heel praktisch en eenvoudig wat ik u kan adviseren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >