Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bestuur wil graf verplaatsen


18 januari 2008

Vraag nummer: 5137  (oude nummer: 10137)

Het bestuur van het kerkhof in Esch heeft aan mij (familie) een verzoek gedaan om het graf van mijn ouders te mogen herbegraven i.v.m. de uitbreiding van het kerkhof. Men wil een pad leggen ter plaatse van het graf van mijn ouders. Mijn vader is circa 15 jaar gelegen overleden, mijn moeder circa 3,5 jaar. Kunnen wij dit weigeren, c.q. kan men dit van ons eisen. Grafrechten zijn voor vele jaren betaald. Gaarne uw reactie.

Bij voorbaat bedankt voor de moeite, met vriendelijke groet,

XY

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U, althans de rechthebbende op dit graf, kan dit weigeren. Er rusten rechten op dit graf en die rechten zijn nagenoeg onaantastbaar. Alleen door een formele onteigening (maar dat is een hele toer, daar komen een schadebeoordeling en een rechtszaak aan te pas) kan men de rechthebbende dwingen om mee te werken.

Aan de andere kant is het zo, dat het misschien niet onredelijk en onverstandig is om aan het verzoek van het bestuur te voldoen. Ik ken de situatie ter plekke niet, maar kan me voorstellen dat als een kerkhof wordt uitgebreid, er eigenlijk ook iets aan de bestaande situatie moet veranderen om die uitbreiding goed toegankelijk te maken. En dat er dan een beetje goede wil en medewerking van alle partijen nodig is om dat mogelijk te maken.
Het is natuurlijk niet niets om een graf te verplaatsen. Technisch is het geen probleem; zo'n verhuizing kan met grote zorg en piëteit worden uitgevoerd. Maar emotioneel kan het zwaar zijn, ja.

Ik ben altijd geneigd om te kijken naar de gevolgen van een besluit om iets wel of niet te doen. Wat kan er dan gebeuren?
U kunt weigeren aan de verplaatsing van het graf mee te werken. Dan moet het graf gewoon blijven liggen. Maar u kunt niet verhinderen dat wanneer nabestaanden van de buurgraven wél aan het verzoek voldoen, het pad wordt aangelegd rondom het graf van uw ouders. Dan kan het graf deels of misschien zelfs geheel op het pad komen te liggen. Dat is ook geen prettig idee. Het hangt mede van de uitvoering van het graf af (staande steen of liggende steen, wel of geen beplanting) of dat tot ongewenste situaties kan leiden. Bijvoorbeeld dat over het graf heen gelopen kan worden. Als mensen in een stoet lopen om iemand op het nieuwe deel van de begraafplaats te gaan begraven, is het niet ondenkbaar dat per ongeluk over het graf wordt gelopen. In een rij kijken mensen niet naar de ondergrond; hun gedachten zijn ergens anders. Ik weet niet of men op het kerkhof over een graafmachiene beschikt en of steenhouwers gebruik maken van takels. Die moeten dan misschien moeizaam om het graf heen manoeuvreren, waarbij soms onbedoeld schade wordt aangericht. Dat soort dingen is dan nauwelijks of niet te voorkomen.
Nogmaals, ik ken de situatie niet en kan dus ook niet beoordelen of en welke problemen kunnen ontstaan en of er redelijke alternatieven zijn.
Maar ik denk wel dat u alle consequenties in uw afweging moet betrekken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >