Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beschermde plant op graf


30 maart 2011

Vraag nummer: 24615  (oude nummer: 16599)

Geachte mr. Van der Putten,

op 1 van onze begraafplaatsen groeien op een aantal graven planten die onder bescherming vallen van de Flora en Fauna Wet. Deze wet zegt in artikel 8 het volgende:
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Nu zal ieder weldenkend persoon van mening zijn dat een plantje ondergeschikt zal zijn ten opzichte van een begraving, maar kunt u uitleggen hoe ik dit kan verantwoorden zodat je niet strafbaar bent als je noodgedwongen een beschermde plant moet verwijderen voor begraven.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet,

Ron van Looij, beheerder gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, je kunt het natuurlijk niet maken om een graf niet te openen voor een begraving omdat er een plant op staat. Zeldzaam of niet.

Ik zou de plant met een hele ruime kluit aarde verplaatsen naar een plek waar hij ongestoord verder kan groeien. Let er dan ook op of hij in de zon of in de schaduw moet staan om goed te gedijen.
Misschien is deze handeling wel strafbaar, ja. Maar u hebt het in mijn ogen dan weer recht gezet door de plant een goede andere plek te geven. En als u een ruime kluit neemt, verhuist u de 'groeiplaats' mee. Dan wordt de plant niet van de groeiplaats verwijderd.

Het is natuurlijk altijd lastig als meerdere verplichtingen elkaar tegenwerken. Dan moet een oplossing worden gevonden die het minst schade oplevert.
Op een overtreding van artikel 8 van de Flora- en Faunawet staat waarschijnlijk een boete. Mits de overtreding wordt ontdekt door een opsporingsambtenaar en kan worden bewezen wie de overtreding heeft begaan. Dat lijkt mij lastig te bewijzen, zeker op een openbaar toegankelijk terrein.
Maar voor het niet kunnen begraven kan een waarschijnlijk veel hogere schadevergoeding gevorderd worden.

Als ambtenaar is men altijd gedekt als men een mogelijk probleem eerst ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorlegt, moet ik volledigheidshalve opmerken. Nu lijkt me een collegebesluit erg zwaar. Maar als dit soort situaties zich met enige regelmaat zou kunnen voordoen, zou u het in een memo of e-mail aan de verantwoordelijke bestuurder kunnen voorleggen. Ik schat in dat die dan met een vergelijkbaar voorstel komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >