Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Behoefte-berekening voor algemene begraafplaats


2 december 2003

Vraag nummer: 2711  (oude nummer: 3514)

L.S.

Is er een formule om de behoefte aan begraafplaatsen te berekenen, zodanig dat permanent in behoefte kan worden voorzien. De ruimte voor aanleg is beperkt aanleg van nieuwe begraafplaatsen kan niet 'eeuwig'door blijven gaan.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn inderdaad wel manieren om uit te rekenen wat de behoefte aan begraafruimte is.
Maar geen enkele manier heeft eeuwigheidswaarde. Een eeuw geleden werd de enorme opkomst van cremeren niet voorzien, bijvoorbeeld. En 25 jaar geleden werd niet voorzien dat tóch zoveel asbussen na crematie op een begraafplaats worden bijgezet. De verandering van de samenstelling van de bevolking in bepaalde plaatsen werd 50 jaar geleden ook niet voorzien.
Kortom, men zal altijd periodiek de berekeningen moeten toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >