Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven van as zonder asbus in een grafje


25 maart 2008

Vraag nummer: 5313  (oude nummer: 10512)

Een nabestaande heeft aan het Parochiebestuur van een Katholiek kerk de wens geuit, de as van een geliefde te willen laten begraven in een grafje op het kerkhof (een asgraf!?). Dit betreft dus as zonder asbus of i.d. Het kerkbestuur staat hier op zich welwillend tegenover, maar wil graag weten of dit wettelijk wel is toegestaan.

Graag ontvang ik uw reactie.

Groet van Helma van der Tier

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit is toegestaan. Maar strikt juridisch heb je het dan over het verstrooien van as. Formeel zou het (hele) kerkhof als strooiveld als bedoeld in artikel 66b Wet op de lijkbezorging moeten worden aangewezen. Het is althans mijn advies om de hele begraafplaats als zodanig aan te wijzen, omdat het parochiebestuur dan de gelegenheid heeft om aan al dit soort verzoeken, ook al zullen ze maar incidenteel voorkomen, te voldoen. Zie vragen in de rubriek 'Cremeren' en wel in de sub-rubriek 'Strooiveld' over de vergunningverlening; die is in wezen heel simpel.

Ik noem het het verstrooien van as, omdat je de as niet meer kunt opgraven en een andere bestemming kunt geven. Wat nog wel zou kunnen, als de as zich in een bus bevindt.

Overigens is het met de oude typen asbussen van metaal vaak zo, dat die in de grond verroesten. Dan was het verplaatsen van de asbus na verloop van (lange) tijd toch al niet meer mogelijk.

Ik hoorde ook wel eens van een begraafplaats, die formeel geen strooiveld heeft of is, en waar nabestaanden dezelfde wens uiten (geen as in een bus), dat men de as dan in een papieren zak ter aarde bestelde. Ja, dat kan. Men kan as in een ander omhulsel overschudden en dat omhulsel begraven.
Maar het is een beetje onzuiver als men een andere bedoeling heeft. Het aanwijzen van het hele terrein als strooiveld is wel zuiver. En het is een vrij eenvoudige formaliteit. Daarom zou dat de voorkeur verdienen. Het parochiebestuur is dan altijd nog vrij om te beslissen waar op de begraafplaats men het verstrooien van as toestaat. Het aanwijzen van het hele terrein heeft het voordeel van de flexibiliteit, maar dwingt het parochiebestuur tot niets. Het geeft haar rechten, maar geen plichten.

Maakt u de parochie er ook op attent dat als zij as bij wijze van verstrooiing in het graf toestaat, waar geen enkel bezwaar tegen is, dat zij dat dan ook in haar register/administratie als zodanig moet opnemen conform artikel 10 Besluit op de lijkbezorging?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >