Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven op particuliere kerkelijke begraafplaats


16 november 2002

Vraag nummer: 1554  (oude nummer: 1918)

Tue Nov 13 16:34:39 2001

Kan een kerkelijke particuliere begraafplaats weigeren een niet kerklid te begraven uit dezelfde woonplaats als daar waar de begraafplaats ligt, terwijl dat voordien wel mogelijk was?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Uw vraag kan op 2 manieren worden uitgelegd.1. Kan een kerkelijke begraafplaats verbieden om een niet kerkelijk persoon (bij) te begraven in een (bestaand) graf? Nee, dat kan ze niet.2. Kan een kerkelijke begraafplaats de uitgifte van een graf aan een niet-lid/parochiaan weigeren? Ja, dat kan, mits de begraafplaats een reglement heeft waarin uitdrukkelijk staat dat de uitgifte van graven aan kerkeleden of parochianen is voorbehouden. Maar zo'n regeling moet vaak ook een hardheidsclausule bevatten, voor bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als iemand tijdelijk naar een andere plaats was verhuisd en niet meer bij de kerkelijke gemeente of parochie ingeschreven was. Als de kerkelijke begraafplaats geen reglement heeft of er geen beperking over uitgifte in heeft opgenomen, kan ze geen uitgifte weigeren. Feitelijk wel natuurlijk, maar dan zal ze hoogstwaarschijnlijk - in kort geding - bij de rechter in het ongelijk worden gesteld. Want dan heeft ze gewoon een 'open winkel': ze kan dan grafuitgifte net zo min weigeren als dat de bakker weigert om brood aan iemand te verkopen: dat riekt naar willekeur en wellicht zelfs discriminatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE