Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven binnen 5 dagen?


9 januari 2008

Vraag nummer: 5102  (oude nummer: 10070)

Geachte heer van der Putten,

Aan de balie kwam een begrafenisondernemer dat begraven binnen 5 dagen wettelijk is omgezet binnen 5 werkdagen klopt dat??
Eerlijk gezegd heb ik er ook iets over gelezen maar weet niet meer waar en als het zo is, dan is daar weinig aandacht aan gegeven want ik was het al weer kwijt.

Ik ben benieuwd naar uw antwoord,
met vr gr Lia Post

Antwoord:

Geachte mevrouw Post,

Toevallig heb ik afgelopen week diverse vragen op dit vlak gehad.

Er ligt bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Daarin wordt voorgesteld om o.a. iets aan de termijn van begraven of cremeren binnen 5 dagen na die van het overlijden te doen. Die termijn staat in artikel 16 Wlb.

Misschien heeft ooit ergens in een artikel in een vakblad voor uitvaartondernemers gestaan dat verwacht werd dat de wijziging van de Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2008 in werking zou treden. Want meerdere mensen waren in die veronderstelling. Maar dat is dus niet gebeurd. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt al sinds oktober 2006 stil. Achter de schermen gebeurt er natuurlijk nog wel van alles, maar zo schiet het niet erg op.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de Algemene termijnenwet van toepassing te laten zijn op artikel 16 Wlb. Artikel 89 Wlb zegt op dit moment dat die wet niet van toepassing is op artikel 16. Door artikel 89 te wijzigen, verander je als het ware de termijn van artikel 16. De algemene regel van de Algemene termijnenwet moet je dan met artikel 16 Wlb combineren.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen - maar wanneer dat gebeurt is lastig in te schatten - wordt de regeling als volgt.
Indien de 5e dag na die van het overlijden op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Als de in artikel 16 Wlb gestelde termijn niet eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt de termijn van 5 dagen na de dag van het overlijden niet verlengd. Het is dan ook onjuist om te zeggen dat de 5-dagen termijn wordt gewijzigd in 5 werkdagen. Dat is maar in een enkele situatie het geval, namelijk alleen als het overlijden op maandag plaats vindt. De uiterste datum van lijkbezorging is dan een week later op maandag. Dan heb je 5 werkdagen.
Als het overlijden op dinsdag plaats vindt, worden het 4 werkdagen (namelijk woensdag, donderdag, vrijdag en dan weer maandag). Bij een overlijden op woensdag t/m zondag verandert er niets aan de termijnen, behalve wanneer de laatste dag toevallig op een feestdag eindigt.

Het is allemaal nog uitgebreider behandeld in de vragen 10038, 10040 en 10067 in de sub-rubriek 'Vragen van uitvaartondernemers' van de categorie 'Overige onderwerpen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE