Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven binnen 36 uur; wie is verantwoordelijk


21 september 2005

Vraag nummer: 4036  (oude nummer: 6492)

Geachte heer van der Putten,

Wie is er verantwoordelijk voor het begraven binnen 36 uur ???

Stel : een uitvaartondrneming vraagt een begrafenis aan voor een overledene die de dag daarvoor overleden is, moet de beheerder van de begraafplaats zich er van overtuigen dat er voldaan wordt aan de eis van 36 uur of is dit de verantwoordelijkheid van de uitvaartonderneming, mag hij de begrafenis niet plannen binnen 36 uur ??

Met vriendelijke groet,

W. Klerks
Beheerder Alg. Begrpl.
Oude Baan te Rosmalen

Antwoord:

Geachte heer Klerks,

36 uur is niet altijd met een schaartje te knippen. Als iemand op maandagavond om 23.00 uur overlijdt, mag woensdag niet om 10.00 uur de begrafenis plaats vinden. Strikt genomen pas vanaf 11.00 uur. Maar ja, straks moet je ook nog de minuten tellen. Dat is een beetje onzin en een tikje overdreven.

Op welke datum iemand is overleden, kunt u zien op het 'Verlof tot begraving' dat voorafgaand aan de begrafenis moet worden overgelegd. Als je op het verlof ziet dat iemand de vorige dag, maandag, is overleden, kun je niet zomaar akkoord gaan met een begrafenis op dinsdag. Dan zou ik tevens een verlof als bedoeld in artikel 17, eerste lid, Wlb willen zien. Of een uittreksel uit het overlijdensregister, waaruit blijkt dat er toch ongeveer 36 uur verlopen zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand 's maandags, 's nachts of vroeg in de ochtend, is overleden en de begrafenis op dinsdagmiddag gepland wordt. Dan kan het wel.

Natuurlijk moet je dit niet voor het eerst bekijken op het moment dat de stoet op het kerkhof staat, maar eerder. De uitvaartondernemer moet als eerste aangeven of er zo'n bijzonderheid aan de hand is, al bij de aanvraag, waarschijnlijk een dag tevoren. Doet ie dat niet en blijkt de boel niet in orde op het moment dat de stoet er staat, zou ik de begrafenis weigeren. Dat is hard, maar vooral voor de begrafenisondernemer, die dan wel in zijn hemd staat en het definitief afleert. Als hier in uw gemeente problemen mee zijn geweest of verwacht worden, is het natuurlijk wel zaak om tevoren absolute duidelijkheid te geven door alle ondernemers in de regio aan te schrijven en aan te geven dat men de juiste papieren moet hebben, tijdig en compleet. En dat bij afwezigheid daarvan de begrafenis ter plekke geweigerd wordt. Vervelend, erg vervelend, maar in één keer duidelijk.
Natuurlijk moet ook in de beheersverordening duidelijk staan dat en welke papieren tijdig moeten worden overgelegd.

Misschien neemt u in uw gemeente alle opdrachten telefonisch aan. Dat zou ik niet doen; in dit soort situaties zeker niet. Ik zou überhaupt altijd aanvragen schriftelijk laten doen per fax. Men kan even tevoren telefonisch overleggen of een tijd vrij is, maar de echte aanvraag is per fax. Want ik zou dan een handtekening willen zien. Per e-mail alleen als daar een soort digitale handtekening staat.

Als niet zonder verlof als bedoeld in artikel 17 wordt begraven binnen 36 uur, wordt een strafbaar feit gepleegd. De ondernemer die het uitvoert is strafbaar, maar ook de begraafplaatsbeheerder die het toelaat en geen controle uitoefent is medeplichtig. Ik denk dat u dat moet voorkomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >