Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis ouder (in familiegraf met rechten op naam ander familielid)


8 oktober 2004

Vraag nummer: 3362  (oude nummer: 4772)

Mijn vader ligt sinds jan.1991 begraven in een familie graf, ooit gekocht door mijn grootvader en bestemd voor hemzelf, zijn vrouw hun kinderen en de man/vrouw van hun kinderen. Mijn opa is in 1968 overleden en het grafrecht is toen met toestemming van broers overgeagan naar zijn enige dochter, (mijn tante dus).
Door een ongelukkige move van de begrafenisondernemer tijdens het aanbrengen van een deksteen op het graf van mijn vader die meldde dat er ruimte genoeg was voor een dubbele deksteen. helaas waren wij niet bekend met het feit dat er een enkelvoudige deksteen op vaders graf mocht. mijn tante heel boos geworden en heeft toen aan de gemeente en in een brief aan ons gemeld dat mijn moeder nooit in het graf begraven zou mogen worden. Nu is mijn moeder erg ziek en wij vragen ons af of er mogelijkheden zijn hen, na het overlijden van mijn moeder toch in het graf kunnen verenigen . Mijn schriftelijke poging aan mijn tante daartoe is mislukt. Kunnen wij daarvoor juridische stappen nemen. graag advies

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Juridische stappen zijn altijd mogelijk, maar de vraag is natuurlijk welke.
Formeel beslist inderdaad uw tante wie in het graf begraven wordt. Zij kan uw moeder uit het graf weren door geen toestemming te geven voor begraving. Een andere oplossing zou dan kunnen zijn dat u uw vader laat opgraven en zijn resten samen met uw moeder in een ander graf laat begraven. Maar ook hier is een probleem: voor opgraving is toestemming nodig van de rechthebbende op het graf: uw tante. Als zij kwaad wil, kan ze 'neen' zeggen tegen beide opties.
Wat dan?
De situatie dat uw tante zowel uw moeder niet laat begraven als uw vader niet laat opgraven is juridisch kloppend in die zin dat zij daartoe bevoegd is, met de wet in de hand. Echter, er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat als er een rechtszaak zou komen, de rechter dit niet billijkt. Dat zal ieder onafhankelijk denkend mens ook vinden. Althans de meesten. Uiteindelijk zullen uw vader en moeder met elkaar verenigd kunnen worden, dat is voor 99,9% zeker (je weet het echter soms nooit, met rechtszaken, dus ik houd 0,1% slag om de arm). Maar hoe?

De vraag welke juridische stappen je moet nemen, hangt af van de vraag waar uw voorkeur naar uitgaat: samen in een nieuw graf of samen in het bestaande graf. Welke stappen u dan precies moet zetten, is echter bijna niet uit te leggen, omdat er een aantal varianten is en de toon en de setting en de dreiging en de actie afhangt van de concrete omstandigheden van uw geval, die ik niet ken. Het kan bijvoorbeeld al verschil maken of we het over een kleine of een grote gemeente hebben. En het kan zijn dat er nog een finale bemiddelingspoging nodig is, ondanks uw eerdere pogingen. Wellicht kunnen ook andere ooms druk uitoefenen. Een rechter wil namelijk altijd graag zien dat eerst het uiterste is geprobeerd om te voorkomen dat het tot een rechtszaak is gekomen. Ben je eerst heel redelijk in het zoeken en vinden van een andere of (tussen)oplossing, dan heb je een rechtszaak al half gewonnen, bij wijze van spreken.

Het heeft echter weinig zin dat ik alle variante schets. Als uw eerdere pogingen mislukt zijn, dan hebt u toch professionele juridische bijstand nodig. Voor een laatste bemiddelingspoging maakt een brief van een jurist waarschijnlijk toch een andere indruk dan eentje van u. En als verlof tot opgraving moet worden gevraagd of wanneer een verklaring voor recht moet worden gevraagd om zekerheid te krijgen dat begraving mogelijk is, dan heeft die advocaat of adviseur toch zijn eigen aanpak en werkwijze, ook weer afhankelijk van de omstandigheden.

Ik zie zeker mogelijkheden, maar u zult het niet zonder professionele bijstand kunnen doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >