Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begrafenis als niet ingezetene

12 juli 2009

Vraag nummer: 6700 (oude nummer: 13400)

Beste hr/mevr.,

Sinds kort heb ik het nieuws vernomen dat mijn vader een terminale vorm van kanker heeft, het vooruitzicht is dat hij binnen enkele weken zal komen te overlijden. Helaas heeft mijn vader op geen enkele manier voorzorgsmaatregelen genomen voor de situatie na zijn dood, hij is op een ziektekostenverzekering na niet gedekt, hij heeft geen testament, en nu blijkt, ook geen financiele middelen, geen enkele, waarschijnlijk zal hij enkele schulden achterlaten.

Tevens is hij op dit moment nergens ingezetene, maar wel woonachtig in Spanje. Ikzelf ben woonachtig in Nederland en wij willen onze vader dan ook graag in Nederland begraven.
Mijn vader wil niet weten van zijn medische situatie, en is zich hevig aan het verzetten tegen het idee van de dood. Vandaar dat hij ook geen enkele stappen wil ondernemen om alsnog bepaalde zaken zoals een inschrijving als ingezetene of iets dergelijks wil regelen. Hij wil ook niet weten van een terugkomst naar Nederland. Wij mogen hem ook niet op de hoogte stellen van de vooruitzichten van zijn medische situatie, dit zal volgens de artsen zijn dood enkel bespoedigen. De verwachting is dat op het moment van zijn overlijden, hij nog steeds niks heeft geregeld. Het enige wat wij op dit moment vermoeden is dat hij een islamitische begrafenis wenst. Verder wil hij ons geen informatie geven. U begrijpt het dilemma.

Hij is op dit moment woonachtig met zijn vriendin in Spanje, met wie hij een kind heeft die inmiddels 9 jaar oud is. Zijn ex-vrouw en zijn 2 andere kinderen (waaronder ik) zijn woonachtig in Nederland.

Mijn vraag is wat onze mogelijkheden zijn voor het bekostigen van zijn begrafenis hier in Nederland, bijv. door de gemeente en welke stappen wij kunnen/moeten nemen om dit te realiseren. Alle hulp is op dit moment ontzettend welkom.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw vader met een vriendin en kind in Spanje woont, ligt het voor de hand dat de vriendin zijn uitvaart in Spanje regelt en bekostigt.

Als u wenst en daartoe medewerking krijgt van de vriendin, kunt u uw vader ook in Nederland laten begraven. Dat is in bijna elke gemeente mogelijk. Slechts een heel klein aantal kleine gemeenten heeft bepaald dat men alleen als inwoner van die gemeente op de gemeentelijke begraafplaats begraven kan worden. Maar bij 99% van de gemeenten kan men ook als niet-inwoner terecht.
De kosten van transport en een begrafenis komen dan uiteraard voor uw rekening. Er zal geen enkele gemeente bereid zijn om de kosten van een begrafenis of een graf voor haar rekening te nemen, als iemand in het buitenland overlijdt.

Er zijn ongeveer 30 of 40 gemeenten die op hun begraafplaatsen speciale vakken hebben voor Islamitische graven (i.v.m. ligging van de graven naar het oosten). Ik noem het even voor het geval u of uw vader dat zouden wensen. Maar natuurlijk kan men als Islamiet op elke gemeentelijke begraafplaats begraven worden, alleen wordt dan geen rekening gehouden met de ligging van de graven; dat gebeurt voor niemand.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder