Begraafplaats dorp binnen gemeente alleen voor dorpsbewoners?


2 oktober 2002

Vraag nummer: 1238  (oude nummer: 1579)

Sinds 2 jaar heeft onze gemeente er een dorp bij gekregen, waar ook een gemeentelijke begraafplaats aanwezig is. Onze vraag is of wij op deze gemeentelijke begraafplaats in het dorp het begraven mogen beperken voor alleen inwoners van dit dorp, of dat wij op deze begraafplaats alle inwoners van onze gemeente de mogelijkheid moeten bieden.

Antwoord:

Geachte heer,

Mijns inziens is het mogelijk om in een beheersverordening vast te leggen dat een begraafplaats in een bepaalde woonkern in beginsel bestemd is voor bewoners van dat dorp. Men moet dan wel denken aan een hardheidsclausule voor mensen die - tijdelijk - in een verpleeghuis elders verblijven, maar 'eigenlijk' in het dorp thuis horen; dat soort zaken.
Er zijn allerlei varianten van een regeling denkbaar.
Maar het antwoord is: ja, het kan.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 oktober 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >