Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats dorp binnen gemeente alleen voor dorpsbewoners?


2 oktober 2002

Vraag nummer: 1238  (oude nummer: 1579)

Sinds 2 jaar heeft onze gemeente er een dorp bij gekregen, waar ook een gemeentelijke begraafplaats aanwezig is. Onze vraag is of wij op deze gemeentelijke begraafplaats in het dorp het begraven mogen beperken voor alleen inwoners van dit dorp, of dat wij op deze begraafplaats alle inwoners van onze gemeente de mogelijkheid moeten bieden.

Antwoord:

Geachte heer,

Mijns inziens is het mogelijk om in een beheersverordening vast te leggen dat een begraafplaats in een bepaalde woonkern in beginsel bestemd is voor bewoners van dat dorp. Men moet dan wel denken aan een hardheidsclausule voor mensen die - tijdelijk - in een verpleeghuis elders verblijven, maar 'eigenlijk' in het dorp thuis horen; dat soort zaken.
Er zijn allerlei varianten van een regeling denkbaar.
Maar het antwoord is: ja, het kan.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >