Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bediening graflift


9 april 2003

Vraag nummer: 2157  (oude nummer: 2564)

Wed, 09 april 2003 16:17

Welke instantie is verantwoordelijk voor het bedienen van een graflift tijdens een begrafenis?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Je moet die vraag eigenlijk in tweeën knippen: er is verschil tussen directe verantwoordelijkheid en eindverantwoordelijkheid. De eerste ligt meestal bij de begrafenisondernemer en de tweede bij de houder van de begraafplaats.

De eindverantwoordelijkheid voor alles wat op een begraafplaats gebeurt, berust zonder enige twijfel bij de houder van de begraafplaats. Meestal een parochie of kerkvoogdij of gemeente. Maar de feitelijke verantwoordelijkheid in dat ene concrete geval ligt bij de persoon die de lift bedient of de persoon die op dat moment toezicht houdt op die persoon.

Uw vraag kan zó worden opgevat, dat een uitvaartondernemer eist dat van gemeentewege of vanwege de kerk iemand aanwezig is om tijdens een begrafenis de graflift te bedienen. Ja, een uitvaartondernemer kan die eis stellen, als de gemeente/kerk het gebruik van die lift verplicht stelt. Als de ondernemer liever bijvoorbeeld touwen zou gebruiken, had hij de lift niet nodig en zou hij ook geen problemen met de bediening hebben.
De gemeente is in principe verantwoordelijk. Als zij een lift ter beschikking stelt en de ondernemer moet die bedienen, dan is het risico dat er iets fout gaat met de lift in principe voor de gemeente omdat zij het bewust aan de ondernemer overlaat. Maar als door de ondernemer een grove fout wordt gemaakt, die normaal niet gemaakt zou kunnen worden e.d., dan is e.e.a. weer het risico en de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
Het hangt dus een beetje van de situatie af. Fouten of problemen als gevolg van slecht onderhoud van de lift zijn in principe voor rekening en risico van de gemeente/kerk. Maar het fout plaatsen van een kist op de lift, terwijl door de gemeente/kerk wel ooit een duidelijke instructie aan de uitvaartondernemers is gegeven over hoe de lift te gebruiken, zijn voor rekening en risico van de ondernemer.

Ik merk op dat als een ondernemer wenst dat (iemand namders) de beheerder van de begraafplaats (gemeente of kerk) de lift bedient, daar natuurlijk (extra) leges voor geheven kunnen worden.

Over de verantwoordelijkheid van partijen rond het begraven in het algemeen en grafliften in het bijzonder, zijn al meer vragen gesteld.
Zie o.a. in de sub-rubriek 'Vragen van uitvaartondernemers' vraag 1797 Begraafvergunning?????.
En in de sub-rubriek 'Overig begraven' vraag 1181 Rijdende baar en zinktoestel (wie moet begraven: gemeente of uitvaartondernemer?) en vraag 979 Graflift .

mr W.G.H.M. van der Putten

9 april 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >