Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Als niet gelovige op een RK begraafplaats begraven worden mag dat?


23 oktober 2002

Vraag nummer: 1321  (oude nummer: 1669)

Thu Apr 27 16:55:05 2000

Bij ons op het dorp is een RK begraafplaats waar veel van mijn familileden begraven zijn.
Nu ben ik zelf niet Katholiek (van huis uit protestants opgevoed, maar niet meer aan een kerk verbonden) maar ik zou na mijn overlijden toch graag op deze begraafplaats begraven worden. Kan dit geweigerd worden? b.v. op grond van het niet verbonden zijn aan de bijbehordende kerk of het niet RK zijn?
Alsvast mijn dank voor het antwoord,

NN

Antwoord:

Thu Apr 27 23:05:57 2000

Geachte heer of mevrouw,

De meeste RK begraafplaatsen hebben er geen enkel probleem mee als personen van een andere of zonder een gezindte zich op hun begraafplaats laten begraven; zeker niet als er al veel familieleden liggen. De gemiddelde RK begraafplaats is tamelijk liberaal.

Overigens kunnen kerkelijke begraafplaatsen wel eisen stellen. Er zijn begraafplaatsen die verlangen dat men meelevend lid van de parochie of de kerkelijke gemeente was. Bij protestantse begraafplaatsen is men er soms iets strikter in dan bij RK begraafplaatsen. Als men dergelijke eisen stelt heeft dat echter meestal niet (meer) te maken met godsdienstige beginselen, maar met ruimtegebrek: het kerkhof is klein, de kosten van een graf zijn laag, de parochie of gemeente legt er geld op toe en men wil de beperkte plaatsen dan reserveren voor mensen uit eigen kring. Het zou sneu zijn als men als actief kerklid jarenlang financieel bijdraagt aan de begraafplaats maar er later zelf geen plaatsje kan krijgen omdat de graven aan derden zijn vergeven. Zo is de achterliggende gedachte.

Dat is overigens niet specifiek kerkelijk. Ik ken ook plattelandsgemeenten met kleine begraafplaatsen, waar men om precies dezelfde redenen "mensen van buiten" weert.

In uw geval zou ik de betreffende parochie aanschrijven en uw vraag voorleggen. Als u een toezegging krijgt er later bij uw familie begraven te worden, weet u dat alvast. Als men ruimtegebrek heeft, kan het zo zijn dat dit nu het geval is, maar in de toekomst, bijvoorbeeld als men een deel van de begraafplaats ruimt, niet meer. Dus als u nu "neen" te horen krijgt, kan het best zijn dat er later, als het nodig is, toch nog plaats (gemaakt) is.

Tot slot nog een tip: als er al familie ligt, is het soms mogelijk om de bestaande graven te schudden (de eventueel nog aanwezige botresten worden dieper in hetzelfde graf gelegd), waardoor ruimte voor nieuwe begravingen kan worden gemaakt.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 april 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >