Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afmetingen en kosten kindergraf


25 maart 2004

Vraag nummer: 3015  (oude nummer: 4163)

Geachte heer Van der Putten,

Zijn er richtlijnen in de wlb opgenomen voor afmetingen van een kindergraf?

Op dit moment worden op een plaatselijke begraafplaats voor het grafdelven van een kindergraf verschillende tarieven gehanteerd, uitgaande van een kind jonger dan 1 jaar of doodgeboren kind, een kind jonger dan 12 jaar en ouder dan 1 jaar en voor een persoon vanaf 12 jaar en daarboven. Voor de grafrechten van een kind of volwassen wordt één enkel tarief gehanteerd. Het kerkbestuur ter plaatse wil nu voor de grafrechten van een kindergraf een apart tarief vaststellen. Dit echter gerekend op de grootte van het graf en de ruimte die in beslag genomen wordt. Dus in feite een berekening op grondkosten per 'm2'.
Hoe moeten wij hiermee omgaan?

met vriendelijke groet,

Sandra Cremers - Trienekens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er staan in de Wlb en het Besluit op de lijkbezorging geen maten van graven. Dus ook niet van kindergraven. Het enige waar men rekening mee moet houden zijn de onderlinge afstanden: 30 cm tussen de graven (lees: kisten). Dat staat in artikel 5 Blb. Ik adviseer uit te gaan van 50 cm breedte bij de kisten van volwassenen. Dan is 80 cm een minimale grafbreedte. Bij kinderen kunnen de kisten kleiner zijn, zeker bij heel jonge kinderen. Dan zou je 70 cm kunnen aanhouden. Maar veel smaller zou ik niet gaan; er moet ook nog ruimte zijn voor een monumentje.

Ik zie eerlijk gezegd nauwelijks reden om voor een kindergraf een ander tarief voor grafdelven te rekenen dan voor een 'volwassenen-graf'. Ik denk dat het aantal m3 nauwelijks scheelt, want je moet toch op de goede diepte zitten, voldoende ruim in de breedte en lengte zitten. Het administratieve gedeelte van het delven is exact hetzelfde. De voorrijkosten van een externe grafdelver zijn exact hetzelfde. Kortom, de feitelijke kosten zijn nagenoeg hetzelfde. De enige reden om een ander tarief te hanteren is een sociale reden.
Vroeger werden vaak andere tarieven voor delven en huur van een kindergrafje gehanteerd, omdat de kindersterfte hoog was en mensen in de regel arm waren. Zeker ook in uw regio. Maar dat soort argumenten speelt tegenwoordig nauwelijks meer. Veel mensen zijn verzekerd en een laag tarief is alleen voordelig voor de Yardens, DELA's en Monuta's van deze wereld. Bovendien hebben veel mensen het financieel goed, heel anders dan vroeger.
Je kunt in een klein oppervlak van een kindergraf een argument zien om het tarief laag te houden. Maar realiseer je dat het tarief gewoon een keuze is. De kindersterfte is tegenwoordig gelukkig zo laag, dat het voor de exploitatie van een begraafplaats nauwelijks gevolgen heeft of het tarief normaal is of wat lager. Het berekenen van m2 is m.i. niet zinvol. Het gaat om te weinig graven en te weinig effect. En niemand zal de begraafplaatshouder boos aankijken omdat die kindergraven wat goedkoper wil maken, ook al 'klopt' de verhouding qua vierkante meters met een gewoon graf niet.

Andersom lijkt het mij trouwens onverstandig om de oppervlakte van een kindergraf met opzet erg klein te houden om een argument te hebben om het tarief laag te houden. Er zijn weinig graven waarbij zoveel wordt gerouwd als een kindergraf. Houdt de oppervlakte van zulke graven niet te ielig. Biedt mensen letterlijk ruimte voor hun rouw.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >