Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Administratie door Gemeenten (wie waar begraven of gecremeerd is)


19 april 2011

Vraag nummer: 24640  (oude nummer: 16641)

Aan mr. Van der Putten,

Ruim een week geleden las ik op de website van Uitvaart.nl een artikel over een regeling waarbij door de Gemeenten een administratie bijgehouden zou moeten worden wanneer en waar overledenen begraven of gecremeerd zijn?
Of is registratie geen wettelijke verplichting?

Ik kan dit artikel nergens meer op de website vinden; Ik wil namelijk weten waar een persoon, die ik gekend heb en al enige tijd is overleden
in de Gemeente Den Haag, is begraven. De Gemeente Den Haag die ik inmiddels hierover gecontacteerd heb, verwijst weer naar de desbetreffende beheerders van kerkhoven. Waarom kan de Gemeente mij geen uitsluitsel geven als ze een administratie bijhouden inzake die wettelijke regeling?

Kan ik hierover geïnformeerd worden? Bij voorbaat mijn dank.
Met vriendelijke groet,
drs. Merel Mauer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U bedoelt misschien vraag 16612 'Verblijfplaats asbus geheim?' in de subrubriek 'Overig cremeren'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&scat=75&id=16612&pid=1

Het is evenwel niet zo dat gemeenten een registratie bijhouden wie waar is begraven of gecremeerd, maar dat de houders van begraafplaatsen en crematoria dat moeten doen.
Zij zijn wettelijk verplicht een openbaar register bij te houden en iedereen die er om vraagt gegevens uit dat register te verstrekken.

Natuurlijk kunnen gemeenten ook houder van een begraafplaats of crematorium zijn, maar de gemeente Den Haag heeft voor de begraafplaatsen een eigen organisatie aan de Kerkhoflaan. Andere diensten van de gemeente zoals Voorlichting of Burgerzaken zullen vermoedelijk geen inzage hebben in de administratie van de begraafplaatsen.

Gemeenten (de ambtenaar van de burgerlijke stand) geven wel verlof tot begraven of cremeren af, maar weten niet waar wordt begraven of gecremeerd.
Het heeft ook geen functie dat een gemeente dat bij zou houden. Behalve dan natuurlijk voor het incidentele geval dat iemand een graf of asbus zoekt, zoals u nu. Maar dat is wat mager om alle gemeenten met een extra administratie op te zadelen.

U kunt inderdaad de begraafplaatsen in Den Haag benaderen en vragen of de betreffende persoon daar begraven is. En anders de begraafplaatsen in de buurgemeenten Rijswijk of Leidschendam-Voorburg (waar ook nog wel een aantal Hagenaars begraven wordt) of de crematoria.

Zie ook de vragen:
13909 Inzage door derden in grafrecht register
11359 Wat moet er in het register?
6471 Openbaar register van overledenen?
3524 Begraafregister openbaar?
De antwoorden op deze vragen zijn makkelijk te vinden door de complete naam te googlen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >