Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Absurde kosten openen en dichtmaken graf


18 november 2002

Vraag nummer: 1591  (oude nummer: 1956)

Sat Jul 14 13:21:32 2001

Heer van der Putten,

Een familie uit Midden-Limburg waar de moeder van overleed, wilde dat zij bij vader in het graf in Rheden begraven zou worden. Ik informeerde bij de gemeente naar de procedure en de prijs. De gemeente zou het graf maken. Ik moest er als uitvaartondernemer voor zorgen dat het grafmonument verwijderd werd. De kosten van het openen en sluiten van het graf waren fl. 2.293,-. Omdat we op zaterdag de uitvaart hadden en niet eerder dan 15.00 uur in Rheden konden zijn, kwam er een toeslag op van fl. 1.745,-. Deze prijzen waren exclusief het verwijderen van het grafmonument, exclusief grafrechten etc. etc. Puur het open en dicht maken van het graf.
Ik vind dit buiten proportionele prijzen. Natuurlijk heb je de keuze om het wel of niet te doen, maar dan nog. Natuurlijk wist de familie de prijs vooraf en hebben zij besloten om moeder bij vader te begraven.
Iets wat haar wens was. Maar dan nog. Dit zijn toch absurde prijzen die belachelijk hoog zijn.
Het imago dat ondernemers rondom uitvaarten geldwolven zijn, wordt op deze manier naar de buitenwereld toe bevestigd.
De familie tekent in ieder geval protest aan tegen dit extreem hoge bedrag, maar zeggen nu dat ze uiteindelijk wel zullen betalen als het moet. Maar om het allemaal zo maar te nemen, zint mij niet zo.

G. Arts

Antwoord:

Geachte heer Arts,
Ik heb eens in de tarievenlijst van de gemeente Rheden gekeken; de door u genoemde bedragen kloppen.
Als je het bedrag van ongeveer fl. 4.000,- sec ziet, alleen voor het openen en sluiten van een graf, dan is het een extreem bedrag. Maar zo kun je met de kosten van een graf en een begraafplaats niet rekenen. De kosten van een graf bestaan uit verschillende componenten: grafrechten, onderhoudsbijdragen, de kosten van een begraving (openen en sluiten) en eventueel kleine kosten zoals vergunning grafmonument. Alleen als je al die kosten bij elkaar optelt, kun je zeggen of een graf relatief duur of goedkoop is.
De prijzen die begraafplaatsen rekenen voor de verschillende onderdelen lopen erg uiteen. Bij de een is het grafrecht erg goedkoop, maar het jaarlijks onderhoud duur. Bij de een zijn deze kosten laag, maar de kosten van begraving hoog. Bij de ander is het precies andersom. Soms zit er niets achter en zijn die tarieven min of meer toevallig zo gegroeid. Soms zit er wel een filosofie achter. Bijvoorbeeld bij hoge grafrechten en lage kosten van graven, zijn de kosten van een graf ongeveer even hoog, ongeacht of er 1, 2 of 3 personen in begraven zijn. Bij lage grafrechten en hoge begraafkosten, maakt men een onderscheid of het gaat om een graf voor 1, 2 of 3 personen en zijn de kosten naar rato lager of hoger. De een redeneert dat het niet uitmaakt of er 1 of meer personen liggen: dat plekje is bezet. De ander kijkt wel naar het aantal personen en smeert de kosten daar over uit.
Rheden rekent aan grafrechten voor een eigen graf voor 30 jaar fl. 3.513,-. De onderhoudskosten voor 30 jaar zijn fl. 2.925,-. De gemiddelde jaarlijkse kosten komen dan uit op ongeveer fl. 215,- per jaar. Als u weet dat de gemiddelde jaarlijkse kosten op een Nederlandse gemeentelijke begraafplaats ongeveer fl. 275,- zien, dan moet wordt geconcludeerd dat Rheden helemaal niet zo duur is. De begraafkosten zijn wel aan de hoge kant; gemiddeld zullen de begraafkosten zo'n fl. 1.500,- zijn. Rheden rekent fl. 2.293,-. Maar als je dat weer afzet tegen de kosten van het graf en de lage kosten voor de vergunning van een grafmonument (fl. 150,-), dan is deze gemeente niet meer dan een middenmoter.
In dit geval vertekenen de extra kosten voor het begraven op buitengewone tijden het beeld. De hoogte van het bedrag is boven-gemiddeld schat ik in. Maar procentueel is het niet ongebruikelijk. Bovendien kan de familie eigenlijk dankbaar zijn dat men in Rheden op zaterdagmiddag nog begraaft. Op veel begraafplaatsen doet men het gewoon niet en moet men maar uitwijken naar een doordeweekse middag, vrijdag of maandag.
Iets wat ook het beeld en met name uw eigen beeld vertekent, is dat u waarschijnlijk gewend bent aan de begraaftarieven in Brabant en Limburg. Die zijn echter bepaald niet gemiddeld. De tarieven in het zuiden zijn stukken lager dan in de rest van het land. De toon wordt daar namelijk gezet door de oudere kerkelijke begraafplaatsen, die soms superlage tarieven rekenen. Dat komt deels door de inzet van vrijwilligers en deels door de inrichting van de begraafplaatsen. Die is vaak erg sober qua beplanting en aanleg en er zijn geen voorzieningen als een aula e.d., waardoor men ook nauwelijks kosten heeft. Zuidelijke gemeenten kruipen om politieke redenen vaak naar die lage kerkelijke tarieven toe, maar leggen wel scheppen geld op de exploitatie van hun begraafplaatsen toe. Dat levert dus geen zuivere vergelijking op.
Een heel ander punt is dat u klaagt dat met zulke hoge tarieven de uitvaartondernemer door het publiek wordt gezien als een soort uitbuiter. In veel plaatsen is men nog gewend dat alle kosten via de uitvaartondernemer aan de familie in rekening worden gebracht. Dan loopt de rekening inderdaad aardig op. Maar waarom zou de uitvaartondernemer alles zelf factureren? Hij kan de familie de opdracht voor de grafuitgifte of begraving laten tekenen en de factuur door de begraafplaats/gemeente direct naar de familie laten sturen. En als hij de kosten toch in zijn eigen nota opneemt, kan hij die nota specificeren en een afschrift van de nota van de begraafplaats bijvoegen. Dan is duidelijk van wie welke kosten zijn.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >