Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwijzen begraafplaats als strooiveld voor asbus-ruimingen


2 oktober 2004

Vraag nummer: 3343  (oude nummer: 4730)

Ik ben op zoek naar een antwoord c.q. advies inzake een begraafplaats in zijn geheel tot strooiveld te verklaren.
Als er geen strooiveld aanwezig is zit een begraafplaats met probleem dat ze geen asbussen kunnen "ruimen", waar afstand van is gedaan.
Ik heb hierover wel eens iets gelezen, maar kan het niet vinden.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is in wezen heel simpel. Het college van B&W kan besluiten om de hele begraafplaats aan te wijzen als permanent strooiveld als bedoeld in artikel 66a, 3e lid, onderdeel a, en in artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging. Dat besluit is een vergunning. Voor die vergunning moet de regionale inspecteur van de volkesgezondheid worden gehoord. Dat is tegenwoordig de VROM-inspectie en die hoeft u niet meer echt individueel om advies te vragen, u kunt volstaan met het naslaan van de Inspectierichtlijn lijkbezorging. In bijlage 4 staat hoeveel verstrooien per jaar per ha kunnen plaatsvinden zonder dat er speciale voorzieningen zoals aparte afvoer van maaisel als het een grasveld is, nodig zijn. U zult geen duizenden en ook geen honderden verstrooiingen per jaar hebben en daarom blijft u eigenlijk naar mijn inschatting binnen de norm (dat zijn 90 verstrooiingen per jaar per ha, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn). Als u gewoon de hele begraafplaats formeel aanwijst, beschikt u over een groot potentieel. Er hoeft niet per se heel verspreid verstrooid te worden, maar ik zou als ik beheerder was de ruimingen op een paar verschillende plaatsen doen, wel goed verstrooien zodat het publiek geen as ziet. Ik vind het persoonlijk raar als je - zoals ik op strooivelden bij crematoria wel eens zie - echt hoopjes as ziet liggen.
Kortom, u kunt m.i. eigenlijk zelf de vergunning opstellen, met deze wetenschap.
Het kan een heel simpele tekst zijn in de sfeer van: "Wij (b&w) wijzen de begraafplaats .... (naam/straat) aan als permanent strooiveld als bedoeld in artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging. Indien het aantal verstrooiingen per jaar uitkomt boven het aantal van 90 per ha, dienen maatregelen te worden overwogen als genoemd in de Inspectierichtlijn lijkbezorging van november 1999. Getekend, b&w."
Ik zeg 'overwogen' en niet genomen, omdat de eisen nog erg eenvoudig zijn. Als er meer dan 90 verstrooiingen per ha per jaar zijn, moeten de grond, het grondwater en aangrenzend oppervlaktewater eens in de 25 jaar worden bemonsterd. Dat is geen erg zware eis. En die hoef je pas over 24 jaar uit te voeren. Pas bij meer dan 370 verstrooiingen per ha per jaar zijn er eens per 5 jaar metingen nodig. En natuurlijk pas als die metingen uitwijzen dat er te hoge concentraties zware metalen zouden zijn e.d. zijn pas echte maatregelen nodig. Maar daar komt u nooit aan, schat ik in. Alleen grote crematoria met een klein strooiveld.

Zie ook de subrubriek "strooiveld" in de hoofdrubriek "Cremeren".

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >