Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijk voor water in grafkelders?


8 januari 2010

Vraag nummer: 7206  (oude nummer: 14742)

Onze begraafplaats heeft een aantal grafkelders.
Deze worden niet verkocht maar verhuurd.
Nu heb ik al 2x meegemaakt dat bij een bijzetting de kelder vol met water stond.
Kunnen wij als begraafplaatshouder hiervoor aansprakelijk gesteld worden?
Het betreft kelders die die ongeveer 10 jaar geleden geplaatst zijn door de firma Omko.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

'Aansprakelijk stellen' is niet de goede term. Men kan iemand alleen aansprakelijk stellen voor schade, als er schade is. En wat is de schade? Volgens mij feitelijk geen.
Het is niet plezierig om in een graf waar water in staat een kist bij te zetten, maar het is niet wettelijk verboden. De kelder kan ook leeg worden gepompt. Het is alleen verboden om een graf dat te dicht op het grondwater ligt, uit te geven. Het is geen ramp als er incidenteel water in een graf staat. Wel is onwenselijk dat het structureel zo is.

Volgens artikel 18 van de beheersverordening van de begraafplaats geldt: 'Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van kelders, gedenktekens of beplanting op graven komen voor rekening van de rechthebbende'.
Als er dus iets zou moeten worden hersteld of vernieuwd, zou dat voor rekening van de rechthebbende (kunnen) zijn.

Aan de andere kant is het wel zo dat als de begraafplaatshouder een kelder ter beschikking stelt, men als rechthebbende zou mogen eisen dat deze deugdelijk is. Water in een kelder is niet zoals het hoort.
Maar dat 'in orde zijn' zou u als klant ook mogen verlangen van Omko. Biedt Omko hier garantie op? Dat zou u eens na kunnen gaan.

Het lijkt mij zinvol na te gaan hoe er water in de kelders komt. Laten de wanden of bodem water door of is de afdichting niet goed?
Mij lijkt het wel tot de taak en verantwoordelijkheid van de begraafplaatshouder behoren, nu zij de kelders ter beschikking stelt, om te onderzoeken hoe het komt en hoe het voorkomen kan worden. Als de begraafplaatshouder niet zelf de kelders zou laten plaatsen, zou zij die verantwoordelijkheid niet hebben.

Juridisch zou het beter zijn geweest als in de beheersverordening zou hebben gestaan dat 'het gebruik van kelders voor risico van de rechthebbenden is'. Ik heb de indruk dat er bij het opstellen van de verordening van uit is gegaan dat rechthebbenden voor eigen rekening en risico kelders plaatsen. Dat past bij de tekst van het artikel. En dat later is besloten om als begraafplaatshouder zelf kelders te laten plaatsen en ze ter beschikking te stellen. Dat legt meer verantwoordelijkheid bij u om het op te lossen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE