Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zaak zoeken over opgraven in 1932


17 september 2009

Vraag nummer: 6874  (oude nummer: 13841)

De man die onderwerp is van mijn studie is eind 1932 begraven. In verband met een verzekeringskwestie is het lijk naderhand opgegraven om er alsnog autopsie op te (doen) plegen. Omdat er een Â’geruchtmakend procesÂ’ over gevoerd zou zijn, inclusief de nodige publiciteit, wil ik graag weten waar en hoe ik verder kan zoeken.
Omdat de burgemeester toestemming moet geven voor het opgraven, heb ik de gemeente al geraadpleegd, maar daar wist men mij niet verder te helpen.
Wordt dit soort zaken ergens gearchiveerd? Ik weet niet om welke verzekeringsmaatschappij het ging.
Kunt u mij de weg wijzen?
Alvast bedankt voor de moeite.
C. Rol.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Gemeenten hoeven bepaalde besluiten volgens de Archiefwet slechts 10 jaar te bewaren. Waarschijnlijk is het betreffende dossiertje nu, bijna 80 jaar later, bij de gemeente inderdaad al lang weg gegooid.

Hoe lang rechtbanken en hoven en de Hoge Raad dossiers bewaren, weet ik niet. Maar die dossiers zijn toch niet voor derden toegankelijk.

Belangrijke jurisprudentie werd (en wordt) gepubliceerd in juridische vakbladen zoals De Gemeentestem, WPNR (het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie), de AB (Administratieve en rechterlijke Beslissingen), de NJ (Nederlandse Jurisprudentie) e.d.
Maar een 'geruchtmakende zaak' die veel publiciteit in de krant kreeg, is nog geen belangrijke jurisprudentie. Alleen als er nieuwe gezichtpunten van rechters waren, over juridische kwesties die eerder nog niet zo beslist waren, halen vonnissen de vakbladen. En dan moet het vaak 'hogere' jurisprudentie zijn, zoals van een gerechtshof of de Hoge Raad, niet van de kantonrechter te Tiel.
Men moet dan echter een datum van een vonnis of arrest hebben en de naam van de rechtbank of van het gerechtshof, om die vakbladen na te kunnen pluizen. De jaargangen van deze bladen kan men vinden in de bibliotheken van universiteiten, juridische faculteiten en grote oudere advocatenkantoren.

Ik verzamel zelf ook jurisprudentie voor mijn boeken. Het Thematisch Handboek Lijkbezorging (uitg. SDU, losbladig) bevat de grootste verzameling jurisprudentie over lijkbezorging. Ik ben voor u eens gaan kijken.
Ik heb een fragment gevonden van een Koninklijk Besluit van 24 december 1932, dat over een vergunning voor een opgraving gaat. Maar daar werd de opgraving afgewezen, dus dat is niet 'uw zaak'.
Ik heb geen andere jurisprudentie over opgravingen of autopsie gevonden van rechtbanken, gerechtshoven of de Hoge Raad in de periode 1932 - 1940. Blijkbaar was de door u bedoelde zaak niet baanbrekend of anderszins interessant genoeg, anders was ik haar wel eerder tegengekomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE