Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie verleent vergunning voor opgraving (mandaat?)


16 juli 2003

Vraag nummer: 2346  (oude nummer: 2821)

Binnen onze gemeente werd de vergunning voor een op- en herbegraving in het verleden verleend door de ambtenaar van burgelijke stand, die ook het verlof voor begraven regelde en de begraafplaatsadministratie. Sinds 1998 voeren wij de administratie op de begraafplaats zelf. Vanaf die tijd hebben wij ook de vergunning voor op- en herbegraven geregeld en ondertekend namens de burgemeester. Volgens onze jurist kan de burgemeester echter deze vergunningverlening niet mandeteren en zou hij dit zelf moeten doen. Is dit zo? Of kunnen wij de vergunning opmaken en ter ondertekening toesturen aan de burgemeester of kunnen wij dit zelf blijven doen met de ondertekening;

Burgemeester van Appeldam
namens deze,
de beheerder gemeentelijke begraafplaatsen

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou niet weten waarom de vergunningverlenging niet zou kunnen worden gemandateerd of gedelegeerd. In vele gemeenten is dat feitelijk ook het geval. Er moet natuurlijk wel een mandaats- of delegatiebesluit aan ten grondslag liggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE