Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voor herbegraven is een extra graf nodig?


3 juli 2008

Vraag nummer: 5540  (oude nummer: 10997)

Geachte heer van der Putten,

Onlangs is mijn vader overleden. Zijn laatste wens is om bij mijn zusje en broertje begraven te worden die in resp 1970 en 1975 zijn overleden. Beide kinderen liggen in een kindergrafje, hierbij was het niet mogelijk om mijn vader bij te plaatsen. Mijn vader heeft inmiddels een nieuwe graf gekregen. Het is de bedoeling dat mijn broertje en zusje opgegraven worden en worden bijgeplaatst. Bij het onverhoopt overlijden van mijn moeder is het ook de bedoeling dat zij later wordt bijbegraven in dit graf. Van de begraafplaatsbeheerder van de Gemeente Grave hebben wij doorgekregen dat wij twee dubbeldiepe graven moeten nemen om dit te realiseren (dit betekent twee maal grafrechten a €2055 per 20 jaar). Het ene extra graf zou puur zijn voor de resten van broertje (was 9 bij overlijden) en zusje (was 2 weken bij overlijden). Hier kan nooit veel van over zijn na zo'n lange tijd. Het kan toch niet zo zijn dat hier een extra graf voor nodig is, dit moet toch gewoon bij te plaatsen zijn (in aparte kistjes) bij de kist van mijn vader en het moet toch ook mogelijk zijn om later mijn moeder boven mijn vader te begraven? De gemeente kan ons toch niet verplichten om dit op zodanige wijze te doen (of is dit één van haar eigen regels die men kan opleggen)

Hartelijk dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het is niet onlogisch dat uw vader niet bij zijn kinderen begraven kon worden. Kindergraven hebben vaak een kleiner formaat dan graven voor volwassenen en net als met alle andere graven kan er maar een beperkt aantal kisten in een graf.

De meeste gemeenten geven graven dubbeldiep uit, dus voor 2 kisten. Sommigen, als de situatie het toelaat, ook voor drie personen. In sommige gemeenten zijn dubbele graven twee 1-persoons graven naast elkaar, maar dat is hier niet aan de orde.

Dat er van uw broertje en zusje waarschijnlijk weinig over is, is niet relevant als het om herbegravingen gaat. De wetgever maakt geen onderscheid tussen mensen die 2 weken of die 90 jaar oud zijn als zij overlijden, en het maakt ook geen verschil of mensen 50 cm of 200 cm lang zijn. Stoffelijke overschotten en overschotjes dienen afzonderlijk begraven te worden, met een wettelijk voorgeschreven tussenruimte en op een minimale diepte. En dan zijn uw broertje en zusje gewoon 2 mensen voor wie een apart 2-persoons graf nodig is. Ze kunnen en mogen niet zomaar ergens tussen gefrummeld worden.

Dat heeft dus weinig te maken met eigen regels van de gemeente - hoewel die ook gewoon geldig zouden zijn - maar met landelijke wetgeving inzake het begraven van overledenen.

Wellicht is het in dit geval helemaal niet zinvol om uw broertje en zusje her te begraven. Maar 1 kind zou ook in het graf van der en een ander in het graf van moeder herbegraven kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE