Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voor geloof herbegraven


8 april 2009

Vraag nummer: 6389  (oude nummer: 12740)

Mijn vader is op een katholiek kerkhof begraven, maar is nederlands hervormd gedoopt toen hij trouwde mrt mijn moeder, zijn vriendin heeft dat geregeld en wij als kinderen hadden daar geen inspraak in, hij ligt op een militairgedeelte als oorlogsvrijwilliger, kunnen wij hem herbegraven of laten cremeren,
met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U mailt met een Belgisch mailadres; als uw vader in Belgie begraven is, hebben we geen antwoord. Wij kennen de wet daar niet.

In Nederland is het zo dat iemand alleen kan worden herbegraven, als de rechthebbende van het graf (de persoon die de concessie heet), daar mee instemt. En is er nog verlof van de burgemeester nodig, die die kan het verlof alleen geven als er toestemming van de rechthebbende is. Ik vermoed dat het graf op naams taat van de vriendin van uw vader en dat zij geen toestemming zal geven.

Ik adviseer u om een advocaat te raadplegen; die ziet misschien nog mogelijkheden, bijvoorbeeld door een rechtszaak. In Nederland zou een herbegraving vanwege het geloof overigens waarschijnlijk weinig kans maken. Als dat belangrijk was voor de overledene, had hij dat in een testament of codicil kunnen aangeven en mag worden aangenomen dat zijn/haar echtgenoot/levensgezel daar rekening mee gehouden heeft. Als dat niet het geval is, zal het wel niet zo belangrijk geweest zijn, zal de rechter waarschijnlijk redeneren. Tenzij er een testament of codicil of vergelijkbaar 'hard bewijs' is dat het anders is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE