Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek familie tot ruiming vijftal oude graven (positie kerkbestuur)


9 maart 2003

Vraag nummer: 2061  (oude nummer: 2454)

Sun, 9 Mar 2003 21:42

Als lid van het parochiebestuur is mij verzocht een toestemmingsbrief op te stellen waarin het bestuur toestemming geeft aan een begrafenisondernemer om namens de familie de stoffelijke resten van vijf overledenen op te graven en te herbegraven op een andere begraafplaats in het dorp. Kunt u mij vertellen aan welke zaken ik moet denken bij het opstellen van deze brief? Zijn er voor het bestuur risico's van aansprakelijkheden achteraf? Het is de bedoeling dat de kosten voor rekening van de aanvrager komen.
De laatst overledene is begraven op 15 juli 1970.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals u in de antwoorden op andere vragen over opgraven en herbegraven kunt lezen, is verlof van de burgemeester nodig voor een opgraving. Ook na tientallen jaren en ook al is het voor graven van die ouderdom in principe een formaliteit. Het verlof geeft echter derden-belanghebbenden (bijvoorbeeld een kind van een overledene dat het er niet mee eens is) de gelegenheid om daartegen bezwaar te maken. En om zonodig naar de rechter te stappen, om het tegen te houden.

Het is ook de burgemeester, die zich er van moet vergewissen dat het verzoek wordt gedaan door de rechthebbende van dit graf of deze graven. Dus niet ‘de familie’, maar de persoon of personen op wiens naam het graf staat of de graven staan. Als de grafrechten inmiddels wellicht verlopen zijn, zouden ook personen die redelijkerwijs in de plaats van de rechthebbende treden, de aanvraag voor het verlof tot de burgemeester kunnen richten. Als ik burgemeester was, zou ik een brief van een uitvaartondernemer alleen onvoldoende vinden; er zou tenminste een machtiging of verzoek van de rechthebbende of diens rechtsopvolger bij moeten zitten.

Wat u moet doen, is nagaan of op de graven nog rechten rusten en de uitvaartondernemer mededelen dat hij een verlof van de burgemeester nodig heeft. Als hij dat verlof heeft (en een afschrift kan overleggen), is opgraving mogelijk. Sterker, dan mag het, ongeacht wat het parochiebestuur er van vindt. Het bestuur van een begraafplaats, ongeacht of dit kerkelijk is of gemeentelijk (formeel is dat dan het college van burgemeester en wethouders), kan een opgraving niet tegenhouden als de burgemeester (formeel een ander gemeentelijk bestuursorgaan dan het college van B&W) het verlof heeft gegeven.

Wat het parochiebestuur als houder van de begraafplaats wel kan en moet doen, is aangeven op welke dagen en/of tijdstippen de opgraving mogelijk is. Het kan op bepaalde dagen of tijdstippen ongewenst zijn, om diverse redenen.

Er zijn voor het parochiebestuur geen risico’s of aansprakelijkheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor het besluit tot opgraving en voor de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, niet het parochiebestuur. Wie het er niet mee eens is, kan tegen het besluit van de burgemeester bezwaar maken. En, als dat bezwaar wordt afgewezen, zich tot de rechter wenden.

Uiteraard behoren de kosten voor rekening van de opvrager te komen. Dat is volstrekt vanzelfsprekend. Veel gemeenten hebben voor een opgraving ook een tarief in hun heffingsverordening staan. Uit uw vraag leid ik af dat u dat niet hebt. Maar ook dan is het vanzelfsprekend.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE