Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek derden herbegraving stoffelijke resten


27 november 2012

Vraag nummer: 32817

Wij ontvingen van de Oorlogsgraven stichting het volgende verzoek:
Indien een aantal graven geruimd worden van zekere personen die een verbinding hebben met de laatste wereldoorlog dan zou de stichting graag de stoffelijke resten willen herbegraven op een ereveld. Van deze graven is het grafrecht vervallen. Kan een derde (de stichting) een dergelijk verzoek doen, zonder toestemming/overleg van /met nabestaanden , ik heb altijd begrepen dat de stoffelijke resten op de begraafplaats dienen te blijven, indien er geen rechthebbende is die anderszins wenst (herbegraving o.i.d.).

Alvast bedankt voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,
R.Hagedoorn

Antwoord:

Geachte heer,

Iedereen (met een redelijk belang) kan een verzoek doen tot opgraving van stoffelijke resten om elders her te begraven.
Als de grafrechten verlopen zijn, is geen toestemming van een voormalige rechthebbende of andere nabestaanden nodig. Die hebben hun rechten immers laten verlopen. Als zij zelf een opgraving en herbegraving of crematie hadden gewenst, hadden ze dat kunnen doen terwijl er nog rechten op het graf rustten. Toen hadden ze nog zeggenschap. Nu niet meer.

De Oorlogsgravenstichting (OGS) is een respectabele organisatie. Het is niet onlogisch dat de OGS de stoffelijke resten van personen met een bepaalde geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog op een ereveld willen laten rusten.

Bij een opgraving en herbegraving hoeven de stoffelijke resten natuurlijk niet op dezelfde begraafplaats te blijven. Ook bij de ruiming van graven hoeven de stoffelijke resten niet op dezelfde begraafplaats te blijven. Zie o.a. mijn boekje Begraving (uitg. SDU) over dit onderwerp.

Ik heb ook nog een blik geworpen in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 van uw gemeente. Tot mijn verbazing zie ik dat uw gemeente geen heffing kent voor het opgraven van stoffelijke resten, indien op een andere begraafplaats herbegraven wordt. U heft alleen kosten voor het opgraven en herbegraven op dezelfde begraafplaats, of bij het ruimen van een graf op verzoek. Daar is in dit geval geen sprake van.
Ik zou u adviseren om hoofdstuk 5 van de verordening uit te breiden met een tarief voor opgravingen ten behoeve van herbergaving elders of ten behoeve van crematie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: mogen 2 lichamen in 1 kist?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE