Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoer van beenderenkist (zijn daar regels voor?)


20 december 2019

Vraag nummer: 59553

Goedemiddag,
wij willen een in 1999 overleden Heeroom begraven in het graf van zijn broer, op een ander kerkhof. Het kerkbestuur van het andere kerkhof is akkoord. We zullen een vergunning voor het opgraven aanvragen bij de gemeente.
Delver is gecontacteerd, maar hij geeft aan dat hij de beenderenkist niet mag vervoeren. Zijn er wettelijke regels voor dat vervoer? Zouden we dat zelf mogen doen, van het ene kerkhof naar het andere (afstand max 5 km) of moet daar een bedrijf voor worden ingeschakeld dat hiervoor toestemming of zo heeft?
Alvast bedankt voor uw reactie!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is gewoonlijk zo dat de burgemeester in de vergunning voor de opgraving voorschriften geeft voor het vervoer van de stoffelijke resten.
U gaat er van uit dat een beenderenkist gebruikt kan worden, maar dat is natuurlijk nog niet zeker. Pas na het openen van het graf is duidelijk hoeveel volume de stoffelijke resten innemen. Vaak nemen grafdelvers voor de zekerheid een grote en een kleine kist mee naar een opgraving.

Voor het vervoer van de kist bestaan geen andere regels dan die, die de burgemeester in zijn of haar vergunning opneemt.
In principe kan een kist ook door nabestaanden of derden worden vervoerd, maar men wil wel zekerheid dat de kist compleet op de nieuwe begraafplaats aankomt. Er zijn soms mensen die een deel van de stoffelijke resten een anderen bestemming willen geven. Dat is wettelijk niet toegestaan.
Als de kist op een andere manier verzegeld kan worden bij vertrek van de ene begraafplaats terwijl de begraafplaats van ontvangst controleert of er tijdens de reis niets onrechtmatigs is gebeurd met de stoffelijke resten, zouden ook nabestaanden de kist kunnen vervoeren. Maar het is de burgemeester die besluit hoe het vervoer kan plaatsvinden.

Ik zou niet weten waarom een grafdelver geen kist mag vervoeren. Vaak wordt een kist juist wel vervoerd door de persoon die of het bedrijf dat de opgraving doet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE