Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verschil in informatie over toestemming herbegraven


13 juni 2008

Vraag nummer: 5493  (oude nummer: 10881)

Geachte heer,

Wij zijn van plan om na 17 jaar een herbegrafenis te regelen. Dat wil zeggen dat de overledene op de zelfde begraafplaats van graf verandert.
Nu lees ik op uw site, dat toestemming van de burgermeester en zelfs van de officier van justitie altijd nodig is.
De beheerder van de begraafplaats (niet een gemeentelijke maar behorend bij een kerk) echter stelt dat dit niet nodig is. Hij vergelijkt het met het opruimen van een graf wat na 10 jaar zonder toestemming uitgevoerd mag worden.
Wie heeft er nu gelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet is duidelijk, er is voor een herbegrafenis toestemming nodig. Dat is niet aan een termijn gebonden, ook na bijvoorbeeld 100 jaar is het nog nodig. De noodzaak van het verlof van de burgemeester zorgt er ook voor dat andere belanghebbende nabestaanden zonodig bezwaar kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat het in strijd is met de laatste wens, bijvoorbeeld zoals opgenomen in het testament, van de overledene.
Verlof van de officier van justitie is niet nodig bij een herbergafenis, alleen als men de overledene alsnog wil cremeren.

De beheerder van de begraafplaats vergist zich. Er zijn duidelijke verschillen tussen ruiming en opgraving.
Opgraven zonder verlof is strafbaar. Als de beheerder meent dat verlof niet nodig is, kunt u van hem een schriftelijke verklaring vragen dat verlof niet nodig is en hij u vrijwaart voor alle gevolgen. Ben benieuwd of hij zijn standpunt dan nog handhaaft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE