Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsen grafruimte overledene


28 september 2002

Vraag nummer: 1157  (oude nummer: 1492)

Wed Sep 9 16:17:37 1998

Geachte heer van der Putten,
Omstreeks 5 week geleden werd een jongeman begraven. De ouders hebben daartoe 3 graven gekocht. 1 graf bestemd voor hun zoon en 2 voor hen. Nu de begrafenis achter de rug is,vinden ze het graf van hun zoon te dicht op dat van de anderen te liggen. De wens is nu om er 1 graf bij te kopen en de grafkelder met daarin de kist omstreeks 50 cm te verplaatsen. Dient de burgemeester daartoe toestemming te verlenen en op grond van welkl artikel kan dit worden aangevraagd.
Dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet, D.Th.Dalmolen, D.Douma
050-5425962

Antwoord:

Wed Sep 9 23:44:36 1998

Geachte heer Douma,

Van deze variant van een opgraving en herbegraving had ik nog niet eerder gehoord. Zo leer je (ik) altijd weer wat bij.
Het lijkt mij inderdaad juist om een verlof tot opgraving en herbegraving te vragen ex artikel 29, eerste lid, Wet op de lijkbezorging. De gemeente moet volgens de wet eerst advies van de inspectie voor de milieuhygiƫne vragen. Men hoeft dit echter niet daadwerkelijk te doen, omdat de inspectie in haar circulaire van februari 1993 aan o.a. alle gemeentebesturen heeft gesteld dat de inspectie geen bezwaar heeft, mits op de opgraving binnen 2 maanden na begraving wordt uitgevoerd (en de opgraving deskundig geschiedt etc. door derden of de eigen mensen van de begraafplaats, maar dat is vanzelfsprekend).

Het komt er dus op neer dat de burgemeester direct verlof kan afgeven, maar u en hij moeten dus wel snel zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W. van der Putten

9 september 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE