Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof tot cremeren noodzakelijk? (na opgraving)


3 oktober 2016

Vraag nummer: 47584

Geachte mr. van der Putten,
van een familie krijg ik de vraag om de vereisten voor het opgraven van de resten van een familielid van een kerkelijke begraafplaats en daarna cremeren van deze resten. De wet schrijft voor dat de burgemeester vergunning moet verlenen en voorwaarden kan verbinden. Dat is duidelijk en het lijkt mij ook dat de beheerder van de kerkelijke begraafplaats de nodige voorwaarden kan stellen.
Is er nu opnieuw een afgifte nodig van een verlof tot begraven/cremeren door de gemeente en zo ja, welke documenten dient de rechthebbende dan te overleggen? Dit alles om te voorkomen dat de familie op problemen gaat stuiten bij aankomst in het crematorium.
Bij voorbaat al dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen nieuw afzonderlijk verlof tot cremeren nodig.

De burgemeester moet inderdaad vergunning geven voor de opgraving. In deze vergunning staat gewoonlijk wat de bestemming van de stoffelijke resten is: begraven of cremeren en soms ook waar dat zal gebeuren. Op die manier is de vergunning voor de opgraving tevens het verlof tot begraven of cremeren. Er is geen apart verlof voor cremeren meer nodig.
Het vastleggen van de volgende bestemming van de stoffelijke resten is dus een van de voorwaarden van de vergunning.

Het is niet de bedoeling dat de beheerder van de kerkelijke begraafplaats ook voorwaarden gaat stellen. Hij is geen overheid en hoeft helemaal geen vergunning af te geven of zelfs geen toestemming te geven: wie een vergunning van de burgemeester heeft, kan aan de slag. Maar natuurlijk is het voor een soepel verloop van de uitvoering wel handig en verstandig als degene die de opgraving uitvoert, e.e.a. afstemt met de beheerder. Zij zullen dan ook wel afspraken maken, maar ik zou dat geen 'voorwaarden' willen noemen omdat die term de suggestie wekt dat een blokkade zou kunnen worden opgeworpen door de begraafplaats. Dat kan niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE