Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming voor verplaatsen van graf


26 december 2009

Vraag nummer: 7160  (oude nummer: 14643)

Geachte heer/ mevrouw,

Indien beide ouders zijn overleden en in één graf liggen en deze mensen hebben zes kinderen, dienen deze dan allemaal toestemming te geven wanner één van de kinderen het graf wil verplaatsen naar een andere plek op dezelfe begraafplaats? Wat als nu één van de zes kinderen bezwaar heeft.

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

De manier waarop uw uw vraag stelt, doet vermoeden dat u beheerder van een kerkelijke begraafplaats bent.

Nee, geen van de kinderen hoeft toestemming te geven voor de verplaatsing van het graf van hun ouders. Alleen de toestemming van de persoon op wiens naam het graf staat, is nodig. Dat kan een van de kinderen zijn, maar ook een andere persoon. Het is ook niet de zorg of verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats. Het is namelijk de zorg en verantwoordelijkheid van de burgemeester.

Wie het graf wil verplaatsen, moet vergunning tot opgraving vragen aan de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt. De burgemeester controleert of de rechthebbende van het graf de aanvraag doet of er mee instemt. Daarover kan hij navraag doen bij de beheerder van de begraafplaats. Als de laatste overledene tenminste 10 jaar geleden overleden is, wordt het verlof gewoonlijk verleend.
Het is mogelijk dat een of meer van de kinderen bezwaar hebben tegen de verplaatsing. Dat kunnen zij dan kenbaar maken bij de burgemeester. Die zal dan moeten beoordelen en afwegen of dat bezwaar hout snijdt. Een kind kan bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen en eventueel vervolgens naar de rechter stappen.

De houder van een begraafplaats hoeft zelf niets te doen en te beoordelen. De houder van de begraafplaats is lijdelijk en neutraal. Hij hoeft alleen medewerking aan de opgraving te verlenen zodra iemand met een vergunning van de burgemeester aan komt zetten. De houder van de begraafplaats mag zelfs niet afwegen of beoordelen. Hij kan niet zeggen, als iemand een vergunning tot opgraving heeft, dat hij geen medewerking verleent. Nu ja, hij kan het wel zeggen, maar dat houdt zeker geen stand. Hij kan onmiddellijk voor de rechter worden gesleept en die zal dan zeker zeggen dat de houder van de begraafplaats geen taak of positie heeft en dat diens mening ook niet relevant is. Daar is jurisprudentie over.

Als iemand een graf wil verplaatsen, dient de houder van de begraafplaats betrokkene direct naar de burgemeester te verwijzen. Die beslist.

Vergelijk de vele vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de hoofdrubriek 'Begraven'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=37

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE