Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming voor opgraving


2 juni 2003

Vraag nummer: 2279  (oude nummer: 2722)

Mon, 2 Jun 2003 15:45

Wie moet toestemming geven om een stoffelijk overschot op te kunnen graven? De burgemeester of de officier van justitie?

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een opgraving, die wordt gevolgd door een herbegraving in een ander graf, of door een crematie, is altijd een verlof van de burgemeester nodig.
Dit is ongeacht de ouderdom van het graf; na een termijn van 10 jaar is het verlof evenwel een formaliteit in die zin dat het verlof niet geweigerd zal worden, maar dat er wel voorschriften zullen worden opgelegd in het belang van de volksgezondheid. Die voorschriften betreffen het opgraven zelf en vooral ook het transport.

Als er een opgraving nodig is om de stoffelijke resten te cremeren, is er tevens verlof nodig van de officier van justitie.
Dus naast het verlof van de burgemeester. Het verlof van de officier is bijna helemaal een formaliteit, in die zin dat het niet geweigerd zal worden (tenzij het gaat om een overledene waar 'iets bijzonders' mee is; denk aan het geval dat iemand is vermoord en dat de strafzaak al dan niet in hoger beroep nog loopt; dan zou de officier er bezwaar tegen kunnen hebben dat bijvoorbeeld 2 jaar na de moord het stoffelijk overschot alsnog gecremeerd wordt, omdat zo mogelijk sporen kunnen verdwijnen. Het zal zeer zelden voorkomen, maar is niet uit te sluiten).

Om het antwoord samen te vatten: er is altijd verlof van de burgemeester nodig en in het geval van crematie na begraving tevens verlof van de officier. Als de overledene lang geleden begraven is, zijn het formaliteiten. Maar ja, wel wettelijk voorschrift.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 juni 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE