Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming herbegrafenis


9 oktober 2009

Vraag nummer: 6952  (oude nummer: 14025)

Ik kreeg het verzoek om toestemming te verlenen om B. op te laten graven en te laten herbegraven in een ander familiegraf, beiden op dezelfde katholieke begraafplaats. De begraafplaats valt onder de katholieke parochie. De gemeente heeft alleen de gemeentelijke begraafplaats onder haar bewind. B. is begraven in februari 2005. Mogen wij hier toestemming voor verlenen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de zin "Ik kreeg het verzoek om toestemming te verlenen' is het woordje 'Ik' de burgemeester. De burgemeester moet op grond van artikel 29 Wlb altijd verlof verlenen voor een op- en begraving binnen zijn of haar gemeente. Of het om een gemeentelijke of katholieke begraafplaats gaat, maakt geen verschil. Ook niet of de overledene 1, 10 of 100 jaar geleden overleden is; er is altijd verlof noodzakelijk.
Het besluit van de burgemeester wordt natuurlijk altijd ambtelijk voorbereid.

Als er goede argumenten zijn, kan de burgemeester inderdaad verlof verlenen voor de op- en herbegraving. Er moet wel eerst toestemming zijn van de rechthebbende op het graf waar de overledene nu ligt, als de rechthebbende niet zelf de aanvrager is. De omstandigheid dat de herbegrafenis op dezelfde begraafplaats plaats vindt, is natuurlijk gunstig en maakt het makkelijk om verlof te verlenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE