Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Terugplaatsen grafsteen (nadat opgraven niet door ging)


19 maart 2007

Vraag nummer: 4708  (oude nummer: 9053)

Vorig jaar wilde mijn moeder mijn vader laten herbegraven . Ik was het er niet mee eens, daar mijn vader nog niet eens een jaar geleden overleden was en mijn moeder vanwege verhuizing dit wilde laten gebeuren. Mijns inziens niet goed overwogen. Er is een procedure gestart en mijn vader mag niet herbegraven worden . Dit heeft te maken met de wet op grafrust van minimaal 10 jaar.
Nu heeft mijn moeder voortijds al de grafsteen laten weghalen daar zij dacht dat het allemaal wel door zou gaan.
Nu is het inmiddels al twee maanden geleden dat er een definitieve uitspraak over gedaan is en plaatst mijn moeder de grafsteen niet terug. Dit vinden wij niet waardig tegenover de overledene .
hoe zit het met ons recht in deze? Mijn moeder is rechthebbende. Kunnen wij nu zelf een grafsteen plaatsen zonder dat deze wordt weggehaald of kunnen wij haar dwingen een de steen weer terug te plaatsen? Of is er nog een andere manier om toch het graf op een waardige wijze aantoonbaar te maken. Nu is het alleen maar een stukje grond.
Kunt U ons hierover adviseren ?
Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Antwoord:

Geachte heer,

Niemand is verplicht om een grafsteen op een graf te hebben, tenzij de beheersverordening of het beheersreglement van de betreffende begraafplaats dat wel voorschrijft. Ik weet niet op welke begraafplaats uw vader rust, dus ook niet of die verplichting daar geldt. Het overgrote merendeel van de begraafplaatsen heeft overigens zo'n verplichting niet.

Als zo'n verplichting tot plaatsing van een monument niet bestaat, kan niemand uw moeder ergens toe verplichten.

Als er zo'n verplichting wel bestaat, kan alleen de begraafplaatshouder van uw moeder de terugplaatsing van het monument verlangen. U of andere familie of derden kunnen het niet van haar eisen, laat staan afdwingen.

In geen enkele situatie hebben anderen dan de rechthebbende het recht om een grafsteen of grafbeplanting te plaatsen. Ik zie ook geen mogelijkheid voor u om het plaatsen af te dwingen. Alleen de begraafplaatshouder kan het eisen indien het in zijn voorschriften staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE