Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stoffelijke resten vervoeren en een week bewaren


9 januari 2007

Vraag nummer: 4587  (oude nummer: 8669)

Als er stoffelijke resten opgegraven zijn in een gemeente mogen die dan vervoerd worden naar een andere gemeente (ongeveer 40 km verder) en daar opgeslagen worden om ze vervolgens ruim een week later weer te herbegraven in de gemeente waar ze werkelijk vandaan komen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen wettelijke regels voor het bewaren van stoffelijke resten tussen het tijdstip van opgraven en het tijdstip van herbegraven. Maar er is wel een advies over opgenomen in de Inspectierichtlijn lijkbezorging van de VROM-Inspectie. Dat advies is om zo mogelijk dezelfde dag op- en her te begraven. Dat advies is echter vooral bedoeld voor individuele op- en herbegravingen. Dat is praktisch niet realiseerbaar voor grotere projecten. En het ook niet altijd nodig. Een stoffelijk overschot dat enkele maanden oud is, kan mogelijk nog een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. En je hebt het punt van piƫteit. Maar als je het hebt over botten die tientallen jaren oud zijn, is er geen gevaar voor de volksgezondheid.
In het verlof van de burgemeester voor op- en herbegraving is vaak een termijn opgenomen hoe snel de stoffelijke overschotten moeten worden herbegraven.

De afstand van vervoer is in ieder geval geen punt. Je mag de resten (tijdelijk) ook 1000 km verderop bewaren. Daar wordt ook in een verlof tot opgraving gewoonlijk geen voorschrift voor opgenomen.

Maar hoe snel de resten moeten worden herbegraven, hangt dus af van de voorschriften daarover in het verlof van de burgemeester ex artikel 29 Wlb.

Terzijde: als sprake is van ruiming, dan is er geen verlof van de burgemeester aan de orde en is er ook geen termijn waarbinnen de stoffelijke resten begraven moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE