Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stoffelijk overschot buiten moeder om opgraven en cremeren


14 september 2016

Vraag nummer: 47383

Mijn moeder heeft na 20 jaar afstand gedaan van het grafrecht van mijn vader. De afspraak met de gemeente hierin was dat hij op het verzamelgraf bijgezet zou gaan worden. Zo zouden we toch nog een plek hebben om naar toe te gaan. Nu blijkt echter dat mijn broer, waar wij al 10 jaar geen contact meer mee hebben, mijn vader heeft laten cremeren en zijn urn thuis heeft staan. Mijn moeder noch ik zijn hiervan in kennis gesteld en horen via via dat wij dus nu geen plek meer hebben om naartoe te gaan. Ik heb de gemeente gebeld en die zegt dat er afstand gedaan is van de grafrechten maar dat betekend toch niet afstand van het stoffelijk overschot? Zonder dat mijn moeder het wist is dit allemaal gedaan.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet hoe concreet de afspraak is gemaakt over de bijzetting van stoffelijke resten van uw vader in een verzamelgraf, maar het komt mij niet erg waarschijnlijk voor.
De stoffelijke resten uit een graf worden gewoonlijk pas geruimd op het moment dat die plek aan een andere familie wordt uitgegeven voor een begraving. Meestal is het dan zo dat de stoffelijke resten die zich in het graf bevinden, dieper in hetzelfde graf worden herbegraven. Zodat daarboven weer plaats voor een nieuwe kist ontstaat. Sommige begraafplaatsen brengen stoffelijke resten ook wel over naar een zogenaamde knekelput of naar een verzamelgraf. Die put of dat graf is meestal anoniem.
Maar hoe dat ook zij, het moment van de overbrenging is erg onzeker. Het kan net zo goed volgende week zijn als pas over 20 jaar. Althans, op de meeste begraafplaatsen. Als iemand toch nog een plek wil hebben om naar toe te gaan, moet men het graf handhaven. In andere situaties is er geen zekerheid waar de stoffelijke resten zijn.

Als afstand is gedaan van het graf, is inderdaad ook afstand gedaan van het stoffelijk overschot. Als rechthebbende van het graf had uw moeder opgraving en crematie kunnen voorkomen. Als zij geen rechthebbende is meer, wordt dat een stuk moeilijker. Niet onmogelijk, maar wel veel moeilijker.

Wat ik in uw verhaal mis, is dat voor de opgraving van de stoffelijke resten van uw vader vergunning is gevraagd aan en afgegeven door de burgemeester. Dat had wel gemoeten. Zie over opgraven en herbegraven of cremeren:


Als de burgemeester de vergunning gegeven had, had de gemeente uw moeder als directe nabestaande en belanghebbende een afschrift dienen te sturen. Dan had uw moeder gelegenheid gehad om bezwaar te maken tegen de vergunning. De vraag is dan nog welk bezwaar zwaarwegend genoeg zou zijn om een vergunning voor de opgraving en crematie te weigeren. Dat uw moeder rechthebbende is geweest, is geen argument; zij heeft immers afstand van het graf (en haar rechten) gedaan. Dat er 10 jaar geen contact met uw broer was, is ook geen relevant argument. Ik kan me voorstellen dat het menselijkerwijs gevoelig ligt, maar het heeft niets met de vraag of een zoon de stoffelijke resten van zijn vader mag laten cremeren.

De enige reden die kans maakt is dat de overledene de expliciete wens had om begraven te zijn en te blijven op de betreffende begraafplaats, wat bijvoorbeeld zou kunnen blijken uit diens testament. Daar schrijft u niet over.

Per saldo meen ik dat ten onrechte geen afschrift van de vergunning voor de opgraving aan uw moeder is gezonden, zodat uw moeder geen kans heeft gehad om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Maar ik heb in uw verhaal geen argumenten gelezen die zwaarwegend genoeg zouden zijn om een bezwaar te kunnen honoreren. Daarom schat ik in dat e.e.a. per saldo geen verschil zou hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE