Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schending grafrust (stiekem herbegraven)


16 december 2010

Vraag nummer: 7781  (oude nummer: 16266)

Geachte heer, mevrouw,

Graag wilde ik u de volgende vraag stellen over schending van grafrust, in dit geval gaat het over mijn opa.
Het gezin van mijn vader bestaat uit 7 kinderen, waarvan 1 van de kinderen een familiegraf heeft aangekocht voor zijn gezin in Scheveningen.
Na de grafrust termijn van 10 jaar is het stoffelijk overschot van mijn oma verplaatst naar het familiegraf van dit familielid. Dit is destijds in overleg gedaan met de rest van de familie.
Nu ruim een jaar geleden is mijn opa overleden en is deze ook op het zelfde kerkhof begraven. In dit geval betrof het een graf uit 3 ruimtes, waar mijn opa lag begraven in de bovenste ruimte.
Nu heeft dit zelfde familielid na goedkeuring van de Burgemeester te Den haag mijn opa laten opgraven en deze laten verplaatsen naar zijn familiegraf zonder hiervan de familie op de hoogte te stellen.
Na contact te hebben gehad met het kerkhof te Scheveningen, geven deze aan dat zij er vanuit gaan wanneer de Burgemeester toestemming heeft gegeven er verder geen rede tot weigering is.
Opa is dus opgegraven en herbegraven in een nieuwe kist in het familiegraf van dit familielid. Na afloop is de familie pas op de hoogte gesteld en dit kwam bij iedereen emotioneel gezien nogal hard aan.

In dit geval betreft het dus 1 persoon, die dus zomaar de keuze blijkbaar kan en mag maken om zijn vader op te graven en te laten herbegraven na goedkeuring van de Burgemeester, zonder directe familie (de overige 6 kinderen) op de hoogte te stellen.

Is dit zomaar mogelijk en wat zijn de mogelijkheden voor de rest van de familie in dit geval?

Met vriendelijke groet, Patrick

Antwoord:

Geachte heer,

De vergunning die men van de burgemeester moet vragen en krijgen, is er juist voor bedoeld om andere nabestaanden de gelegenheid te geven om bezwaar te maken.

Ik weet niet hoe lang geleden dit gebeurd is, maar als het nog maar heel kort geleden gebeurd is, is het misschien nog mogelijk om bezwaar te maken tegen de vergunning van de burgemeester. Dat is zeker mogelijk is de vergunning minder dan 6 weken geleden is afgegeven.

Het kerkhof staat hier buiten. Als iemand met een vergunning van de burgemeester een op- en herbegraving wenst, kan en mag een begraafplaatshouder dat niet tegenhouden.

Als bezwaar tegen de vergunning van de burgemeester niet meer mogelijk is, omdat het te lang geleden is, kan de familie altijd nog via een advocaat een gewone rechtszaak tegen dat ene familielid beginnen. Een rechtszaak heeft echter alleen een kans van slagen, in dit soort gevallen, als de familie kan aantonen dat opa zelf dit nooit gewild zou hebben. Dat lijkt mij moeilijk aan te tonen, tenzij er een testament van opa is waarin een duidelijke andere wens was opgetekend. Dat de familie zich op deze manier voor het blok geplaatst ziet, is iets wat natuurlijk erg storend is, maar voor de rechter juridisch weinig reden is om deze gang van zaken terug te draaien. In een rechtszaak zal het om de bekende of vermoedelijke wens van opa moeten gaan, die men dan ook hard zal moeten kunnen maken. Zonder testament of codicil lijkt mij dat moeilijk aan te tonen.

Overigens is deze situatie geen schending van grafrust. Grafrust wordt geschonden en is strafbaar als het gaat om de moedwillige vernieling van een graf op een grafmomument. Dat is hier niet aan de orde. Het graf is met vergunning legaal verplaatst en de grafrust is op een andere plek voortgezet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE