Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming graf na 3jr grafrust ivm emigratie (opgraven en cremeren)


4 maart 2007

Vraag nummer: 4675  (oude nummer: 8966)

Beste mr. W.G.H.M. van der Putten,

Is het mogelijk om ivm een emigratie een stoffelijk overschot , na 3 jaar grafrust, in een eigen graf te laten ruimen om het dan te cremeren en op die manier mee te nemen? Is 10 jaar grafrust vereist? Of kan er dan een verzoek gedaan worden t.a.v. de Officier van Justitie? En de betreffende begraafplaats?
Vriendelijke groet,
D. van de Ven

Antwoord:

Geachte heer,

Wettelijk is het zonder meer mogelijk om aan uw wens te voldoen. 10 jaar grafrust is geen vereiste. Er is niet alleen verlof nodig van de officier van justitie maar ook van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt.

De begraafplaatshouder hoeft niet om toestemming te worden gevraagd (wel om medewerking). Als de verloven van burgemeester en OvJ er zijn, kan een begraafplaatshouder geen medewerking weigeren. Er is een voorbeeld van een kerkelijke begraafplaats die om religieuze redenen medewerking aan een opgraving weigerde, maar die werd door de rechter in het ongelijk gesteld.

Overigens is het in dit soort situaties niet gebruikelijk de term 'ruiming' te hanteren. Ruiming geeft de verkeerde associatie in begraafplaatsland. Bij ruiming gaat het om het leeg maken van het graf, waarbij ondergeschikt is wat er verder met de stoffelijke resten gebeurt (dieper in hetzelfde graf leggen of elders op de begraafplaats begraven). Bij u is het leeg maken van het graf niet het doel, maar het naar elders overbrengen van de stoffelijke resten. Ruiming binnen 10 jaar is verboden. Maar opgraven en cremeren binnen 10 jaar mag wel. Als u de beide verloven vraagt, moet u niet de term 'ruimen' gebruiken.

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE