Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resten van herbegraven in een kist samen met overledene


1 november 2004

Vraag nummer: 3425  (oude nummer: 4869)

Geachte heer vd Putten ,
vandaag kreeg ik de volgende vraag voorgelegd.
Bij een familie is oma overleden en nu wil men de stoffelijke resten van opa die elders begraven ligt op laten graven en in dezelfde kist waarin oma komt te liggen bij plaatsen. Mag dit volgens de wet ? Ik heb altijd begrepen dat er tussen 2 stoffelijke resten minimaal 30 cm zand moet zitten. Volgens de uitvaartverzorger was het geen probleem echter wil ik het voor 100 % zeker weten dat het volgens de wet wel of niet mag.

Vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is verboden. Deze uitvaartverzorger kletst maar wat.

U hebt gelijk. Tussen stoffelijke resten/kisten moet inderdaad een bepaalde afstand zand zitten. Dat is enerzijds om een bepaalde doorstroming van zuurstof rondom de resten mogelijk te maken. Maar anderzijds ook om de stoffelijke resten gescheiden te houden. Men mag geen 2 (resten van) lichamen bij en door elkaar begraven. Iedereen moet individueel worden begraven. Als de betreffende persoon om een of andere reden weer opgegraven moet worden, bijvoorbeeld wegens justitieel onderzoek, moet hij/zij te vinden zijn en niet met anderen 'vermengd' zijn.

In het Besluit op de lijkbezorging staat ook dat een overledene in een kist (of ander omhulsel) begraven moet worden. En dat moet ook zo worden gelezen dat één overledene in één kist gaat en niet 2 in 1 kist.

Pas als het graf geruimd wordt, mogen de overgebleven resten samen in een knekelput of samen onder de bodem van het graf. Maar niet zolang de wettelijke termijn van grafrust niet verstreken is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE