Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Restanten opgraven en cremeren en ongeveer de te verwachten kosten?


23 februari 2010

Vraag nummer: 7349  (oude nummer: 15182)

Geachte heer,mevrouw,

Nu de 2e echtgenote van mijn reeds overleden vader(19xx) is overleden, kwam de gedachte bij mij op, om de mogelijke restanten van mijn vader te laten opgraven en daarna te laten cremeren.
De 2e echtgenote is/was de rechthebbende van het familiegraf (grafrechten voldaan tot xx-xx-2019),waarin mijn vader alleen ligt, omdat hij niet bij mijn reeds eerder overleden moeder(19xx) begraven mocht worden. De kinderen van de overleden 2e echtgenote vroegen of ik de onderhoudsbijdrage van de begraafplaats wilde overnemen, omdat het mijn vader betrof en er niemand meer bij bijgezet zou worden.
Mogelijk willen mijn zuster en ik dat ook bij onze moeder laten doen, mits er redelijkerwijs na zo'n lange tijd nog restanten aanwezig zouden kunnen zijn. Daarbij zijn ook de te verwachten kosten 'n punt van overweging.
En wat zijn de gevolgen voor mij, indien ik de onderhoudsbijdrage begraafplaats overneem, uit 'n nalatenschap waartoe ik niet behoor? Mijn ouders liggen begraven op de Begraafplaats ..... te ..........

Bij voorbaat bedankt, met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, u kunt de stoffelijke resten van uw vader laten opgraven en cremeren, mits u toestemming hebt van de persoon op wiens naam het graf staat. Ook is verlof van de burgemeester van Hilversum nodig, maar dat is na zoveel tijd meer een formaliteit.

U kunt de begraafplaats vragen om de rechten op het graf van uw vader op uw naam over te schrijven, als de tweede echtgenote van uw vader overleden is en niemand anders de rechten heeft overgenomen.

Of er na zo'n tijd redelijkerwijs nog stoffelijke resten over zijn die 'de moeite' van het cremeren waard zijn, verschilt van begraafplaats tot begraafplaats. Dat zou u met de beheerder van de betreffende begraafplaats kunnen overleggen.

Met de beheerder kunt u ook de kosten bespreken. Die lopen per begraafplaats erg uiteen. Bij de ene begraafplaats gaat het om een paar honderd euro en bij een ander om ruim duizend euro. Vooral gemeentelijke begraafplaatsen leggen soms hoge tarieven in de vorm van een soort belasting op, nog los van de feitelijke kosten van een opgraving en transport. Kerkelijke begraafplaatsen rekenen gewoonlijk alleen feitelijke kosten van het opgraven.
De kosten van een crematie liggen op dit moment rond de 900,- euro.
Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de hoofdrubriek 'Begraven'.

Wat de gevolgen voor u zijn als u de onderhoudsbijdrage van de begraafplaats overneemt uit een nalatenschap waar u geen deel van uitmaakt, is een vraag die ik niet goed begrijp. Als u betaalt kost het u geld. Dat heeft niets met een nalatenschap te maken. Alleen zou het vreemd zijn dat als een ander, bijvoorbeeld een kind van de tweede echtgenote van uw vader, de rechten op het graf heeft, u de kosten zou betalen. Het lijkt mij logisch dat u de grafrechten vraagt en dan de kosten betaalt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE