Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reden van herbegraven


5 november 2010

Vraag nummer: 7742  (oude nummer: 16162)

Ik heb een verzoek gekregen om de stoffelijke resten op te graven en op een andere begraafplaats in een andere gemeente herbegraven. De reden hiervan is dat de familie te ver bij het huidige graf woont. Het gaat om twee stoffelijke resten begraven in 1943 en 1988. Is dit een grondige reden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of dit een grondige reden is, daar zal iedereen een eigen mening over hebben. Maar dat is voor u niet relevant. U stelt waarschijnlijk de vraag omdat u uw burgemeester in deze kwestie moet adviseren. Een burgemeester moet niet zijn of haar persoonlijke opvattingen of de opvatting van zijn of haar ambtelijke adviseurs volgen, maar bestuursrechtelijk relevante aspecten afwegen.

Wat voor een burgemeester een belangrijke factor is om af te wegen, is of voor de betreffende overledenen nog grafrust in acht moet worden genomen. De wettelijke termijn van graf van 10 jaar, namelijk de termijn waarbinnen een graf niet geruimd mag worden. Na tien jaar is er geen reden om de grafrust nog langer te handhaven. Dan kan dus vergunning ex artikel 29 Wlb worden verleend.

Een ander aspect kan zijn dat derden bezwaar hebben tegen de op- en herbegraving. Bijvoorbeeld omdat er een testament bestaat waar in staat dat dat betrokkene in uw gemeente begraven wenst te worden. Maar zulke aspecten zullen in dit geval waarschijnlijk niet spelen, omdat u ze niet noemt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE